Har skrevet Steinerskolens historie

MOSS: Steinerskolen i Moss har også fått sin rettmessige plass i boka til Anne-Mette Stabel. Her nybygget som fikk Byggeskikkprisen i 2014.

MOSS: Steinerskolen i Moss har også fått sin rettmessige plass i boka til Anne-Mette Stabel. Her nybygget som fikk Byggeskikkprisen i 2014. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Steinerskolen i Moss fyller 40 år neste år. Skolen har fått behørig plass i boka om Steinerskolens historie, ført i pennen av lokale Anne-Mette Stabel.

DEL

«Hva skal vi med skole? Steinerskolens historie i Norge 1926 – 2016», er tittelen på boka til Anne-Mette Stabel fra Moss. Den lokale varianten fyller 40 år neste år, og var en av de første steinerskolene som ble etablert etter at det ble statsstøtte til slike skoler i 1970, forteller forfatteren til Moss Avis.

Byggeskikkpris og kritikk

Stabel sier videre at Steinerskolen i Moss har vært en synlig og profilert aktør i det pedagogiske og kulturelle landskapet her i kommunen i alle disse årene. Skolen vant også Moss kommunes byggeskikkpris for sitt nye bygg for noen få år siden.

Steinerskolene i Norge, ikke minst Steinerskolen i Moss, har også måttet tåle omfattende kritikk. Deler av debatten ble ført i Moss Avis og denne debatten blir inngående behandlet i boken Stabel nå har skrevet, og som gis ut på Pax forlag.

Kamp for tilværelsen

I presentasjonen av boka går det også fram at det har vært en kamp for tilværelsen. Fra å oppta en beskjeden plass ved oppstarten har steinerskolen blitt et tydelig pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Å legitimere seg som et alternativ fordrer en egenart, og det er i dette spennet mellom egenart og krav om tilpasning til det offentlige skolesystemet at steinerskolen har kjempet sine viktigste kamper, skrives det om boken.

Og videre:

«Steinerskolen har rettet kritikk mot norsk utdanningspolitikk, særlig har representanter for skolen kritisert den sterke vektleggingen av de teoretiske sidene ved opplæringen, måling av kunnskap, standardiserte tester og bruk av karakterer. Steinerskolen er også selv blitt gjenstand for kritikk, og i boken behandles noen av de stridene skolen har stått inne i.»

Boken er basert på Anne-Mette Stabels Ph.D avhandling Visjoner og vilkår. Om Steinerskolens utvikling i Norge fra 1926 til 2004 som ble forsvart ved det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo våren 2014.

Boken inneholder et utvalg fotografier fra steinerskolens historie og bilder som formidler skolens pedagogiske intensjoner.

Artikkeltags