Siden høsten 2001 har det vært en ordning hvor et av medlemmene på rundgang har utført denne frivillige innsatsen for museet.

Museet hadde nettopp flyttet inn i de nyrestaurerte lokalene i Kloster og Galla møller, og Bjarne Elvsås fra Rotary-klubben tok kontakt med museet og lurte på om de trengte frivillig bemanning under arrangementer og utstillinger. Det var museet positive til og Elvsås gikk i gang med å sette opp vaktlister, noe han holdt på med helt til sin bortgang i 2009.

Hver søndag, utenom høytider og sommerferier, er vaktene på plass i museets 2. etasje. De hjelper publikum etter behov i samarbeid med museets egen vert.

Til arrangementet på søndag har 38 medlemmer meldt sin ankomst. Museet tar imot med kaffe og kaker og vil tilby omvisning i museet i tillegg til en vandring fra museet til Konventionsgården.

Elvsås tok for øvrig også initiativ til å danne en filmgruppe ved Moss by- og industrimuseum for å redigere og utgi gamle filmopptak. I alt ni filmer ble utgitt under vignetten «Gamle mossefilmer».