Nostalgien lever på Rockhouse, men snart er det slutt

Kjell Dahlmann (70) er godt i gang med utstillingen om mosserockens historie til byjubileet neste år. Etter det gir han seg og håper andre vil ta over rockehuset på Alby.