Kulturskolen i Moss med nytt tilbud til de yngste barna

Moss kulturskole har flere nye aktiviteter på programmet til høsten.