Dette skal være et idélaboratorium som skal starte en dialog mellom museet og den nye kommunens innbyggere.

Museet er i gang med å planlegge ny basisutstilling og ønsker å invitere alle mossinger og ryggebeboere inn i arbeidsprosessen.

De vil vite mer om hva befolkningen mener museet skal vise fram og hvilke historier som er viktige å fortelle. Det kan være et spesielt tema som bør belyses eller personer, gjenstander og historisk materiale som må få sin plass.

Ny idéskulptur

Museet har også rigget til en konstruksjon som skal bli en spennende idéskulptur der barn kan skrive eller tegne sin idé om sitt drømmemuseum og henge den på skulpturen.

– Hvordan er barns drømmemuseum, og hva skal museet i Moss vise? Hva vil de vite mer om? Er det om bestefar eller stedet der han vokste opp, eller er det om hvordan barna kommer til å ha det i fremtiden?, det er noen av spørsmålene konservator Torill Wyller gjerne vil ha svar på.

Ramberg skole er først ut, og elever fra 4. trinn kommer til åpningen.

Det legges også opp til en idémyldring med lag og foreninger en torsdagskveld i hver måned fremover, og de som ønsker å gi sine innspill oppfordres til å ta kontakt med museet.