Slik skal Nye Moss få ungdommene på banen

Moss bibliotek jobber med å verve 20 ungdommer til å være med på å forme bibliotekets nye 1,1-millioner kroners ungdomssatsing. Metoden skal senere brukes på flere felt hvor Nye Moss vil engasjere de unge.