Vil ha kunst ut i gatene i Moss sentrum

Christian Larsen vil ha bilder og kunst ut til folket på en ny måte. Han har en idé om utstillings-skap på vegger rundt om i byen.