Soningen Erik Såheim var leder av Bastøy fengsel fra 1991–2001, og regnes som grunnleggeren av den internasjonalt kjente «Bastøymodellen», en modell for soning for innsatte med svært lange dommer.

Dagens leder, Tom Eberhardt, viderefører denne modellen som gjør soningen til en arena for ansvarstrening. Fengslet på Bastøy ligger midt i fjorden mellom Moss og Horten og metodene som brukes her er godt kjent i utlandet gjennom internasjonale medier og reportasjer, og Eberhardt har nylig også holdt foredrag ved Bristol University.

Erik Såheim ga tidligere i år ut boka «Landsbyfengslet på Bastøy» som vil være til salgs denne kvelden.