For fire måneder siden kom Aicha Halloita (33) til Norge som flyktning. Nå bor hun på Kasper transittmottak i Våler. Der har billedkunstner Sophie Rodin holdt ukentlige tegnekurs og resultatet har blitt til egenproduserte bøker laget av beboere på mottaket.

Aicha Halloita er opprinnelig fra Djibouti, en republikk i nordøstlige Afrika på Afrikas horn, men familien var samlet i Saudi-Arabia på grunn av mulighetene for arbeid.

– Min far reiste tilbake til Djibouti. Han ble fengslet der og jeg reiste for å besøke ham i fengselet. Han døde to dager etter at jeg hadde besøkt ham, forteller Aicha.

Så flyktet hun tilbake til Saudi-Arabia via Jemen og videre gjennom Europa til Norge.

Rodin har utviklet et tegneprosjekt rettet mot beboere på asylmottak. Tanken er at bruken av kunst som metode, for folk i en sårbar fase, kan gi den enkelte muligheten til uttrykke sine følelser og bearbeide opplevelser gjennom tegninger.

– Vi bruker tegning som språk. Det er ofte lettere å uttrykke seg gjennom tegning. Vi kommuniserer gjennom tegning, vi lager et fellesskap gjennom tegning og vi deler noe, forteller kunstneren.

I to måneder, vinteren 2016/17, har 55 beboere på Kasper transittmottak deltatt i tegneprosjektet. Deltakerne har vært mellom 19 og 50 år og de kommer fra 17 ulike land. Gjennom ukentlige samlinger har deltakerne lært å uttrykke seg gjennom tegning.

Mange av de som har deltatt i bokprosjektet har vært i gjennom sterke opplevelser og det kommer til uttrykk i mange av tegningene i bøkene.

Gjennom 12 år har Rodin reist frem og tilbake til Libanon fire ganger i året og arbeidet med flyktninger gjennom stiftelsen Forum for kultur og internasjonalt samarbeid. Virksomheten er rettet mot barn og unge som lever under vanskelige sosio-økonomiske forhold, både palestinske og syriske flyktninger og vanskeligstilte libanesere.

– Vi driver kursing av lærere og aktivitetsledere og gir opplæring i musikk, visuell kunst og kreativ skriving brukt både terapeutisk og kreativt i ukentlige aktiviteter med barn og unge. Med lang erfaring fra arbeid med flyktninger i Libanon ønsket jeg å se om jeg kunne bruke denne kompetansen også i Norge. Jeg tok kontakt med asylmottak her i Norge og har de to siste årene hatt flere prosjekter på ulike mottak. Prosjektene blir støttet blant annet av UDI og Norsk Kulturråd, forklarer Rodin.

På utstillingen stiller hun også ut bøker laget på andre mottak og to egne bøker.

Språkkafé på Moss bibliotek hver onsdag

Onsdag ble bokprosjektet presentert på den ukentlige språkkafeen som holdes på Moss bibliotek. Dette er en møteplass hvor innvandrere kan snakke norsk med nordmenn og nordmenn kan snakke norsk med innvandrere. Fenomenet har oppstått «av seg selv» rundt omkring i verden og tanken er at lokalbefolkningen møter innvandrere. Alle lærer om ulike kulturer og gjennom vennskap finner man nøkkelen til integrering.

– Dette er ikke et språkkurs, men en mulighet til å lære seg bedre norsk. Her er dere blant venner og det er viktig å snakke sammen, - på norsk, forklarer Torill Sørenssen fra Moss Frivilligsentral til alle de fremmøtte.

Dagens temaer på kafeen er bokprosjekt, bursdagsfeiring og brodder. Det siste er jo høyst aktuelt i disse dager. Og tilhørerne fikk fortalt hvordan de brukes og hvor de er å få kjøpt.

– Det er lurt å ha brodder og de er fine å gi bort i bursdagsgave, sa en av gruppelederne humoristisk med tanke på ett av temaene. Og så stemte de i bursdagssangen; «Hurra for deg som fyller ditt år…».