Østfoldmuseene har ansatt Bård Alsvik som ny avdelingsdirektør med ansvar for Borgarsyssel Museum, Folkenborg museum og Moss by- og industrimuseum. Alsvik tiltrer fra 1. august 2018 og overtar etter Hege Hauge Tofte, som tiltrer som direktør for Østfoldmuseene fra 1. mai 2018.

Bård Alsvik har hovedfag i historie med sosiologi og etnologi i fagkretsen. Han kommer fra en stilling som spesialrådgiver i seksjon for forskning i Arkivverket, og har over 14 års erfaring fra Oslo Byarkiv og Riksarkivet. Han har særlig utmerket seg som en nytenkende formidler, heter det i en pressemelding.