10 millioner kroner venter på Parkteatret

Lang vei: I 2012 leverte Parkteatrets Geir Meum Olsen (f.h.) og Per-Olav Sørensen et kulturhusforslag til Moss kommune ved ordfører Tage Pettersen og kulturutvalgsleder Sindre W. Mork.

Lang vei: I 2012 leverte Parkteatrets Geir Meum Olsen (f.h.) og Per-Olav Sørensen et kulturhusforslag til Moss kommune ved ordfører Tage Pettersen og kulturutvalgsleder Sindre W. Mork. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Fylket har nå satt av 10 millioner kroner til utbyggingen av Parkteatret og Samfunnssalen i Moss.

DEL

Veldig bra, sier både styreleder Geir Meum Olsen i Parkteatret as og tidligere kulturutvalgsleder Sindre Westerlund Mork (V).

Som det går fram av faktaboksen, er det en gammel støtteordning for regionale kulturhus som nå er aktualisert.

Rykket bakover i køen

I Moss tok det lang tid, mange diskusjoner og mye arbeid før bystyret sommeren 2014 vedtok å skape et regionalt kulturhus for rundt 100 millioner kroner av Parkteatret, med Samfunnssalen som Scene 2.

Da var fylkeskulturscenen i Fredrikstad for lengst presentert og prioritert av fylket, og

Parkteatret hadde rykket bakover i køen: For før Moss kunne få sin lovede kulturhusstøtte, skulle fylkeskulturscenen ha 100 statlige og 100 fylkeskommunale millioner.

Nytt vedtak sist uke

Høsten 2013 ble fylkeskulturscenen ført opp i den avtroppende regjeringens budsjettforslag. Men i budsjettet regjeringen Solberg en måned senere vedtok, var scenen strøket. Og siden har tanken om en fylkeskulturscene ligget brakk.

Kulturhus

  • På slutten av 1990-tallet innførte Kulturdepartementet ordningen om å dekke én tredel av kostnadene, inntil 5 millioner kroner, ved etablering av regionalt kulturhus. Fylkene skulle matche støtten, slik at den ble på inntil 10 millioner kroner.
  • Målet var å etablere flere regionale kulturhus.
  • En forutsetning var at alle kommunene i den aktuelle regionen var enige om hvilket kulturhus det ble satset på.
  • En annen forutsetning var at det regionale kulturhuset måtte dekke et nærmere spesifisert, bredt spekter av kulturuttrykk.

– Staten har overført kulturhusmillioner til Østfold og begynte å bli utålmodige. Om det ikke skjer noe, krever de at pengene sendes tilbake, sier fylkestingets Siv H. Jacobsen (Ap) om den siste utviklingen.

Fylkestinget vedtok derfor sist uke å øremerke 10 millioner kroner til regionale kulturhus i Moss og Sarpsborg. Samtidig bes Fredrikstads bystyre å i løpet av 2016 avklare sitt vedtak fra november i fjor. De vil arbeide videre med en fylkesscene i Fredrikstad og ønsker at fordelingen av kostnader opprettholdes, slik at Fredrikstad, Østfold og Norge tar hver sin tredel av sluttregningen.

Tar bort usikkerhet

Moss har nå uansett 10 millioner kroner til umiddelbar disposisjon, uavhengig av om det kommer en fylkeskulturscene.

– Dette er flott! Vi visste at vi ville få 10 millioner kroner på et tidspunkt, men nå slipper vi usikkerhet omkring denne delen av finansieringen, påpeker Sindre W. Mork.

– Deilig når brikker faller på plass, smiler Geir M. Olsen.

– Stø og god kurs

Styreleder Geir Meum Olsen ved Parkteatret gleder seg over at regionen i løpet av få år har på plass et regional kulturhus.

– Jeg opplever lokalt at det holdes en veldig stø kurs i kulturhussaken nå, og det er gledelig, sier Meum Olsen.

Ved behandlingen av årsbudsjettet for 2016, støtte da også politikerne i Moss enstemmig opp om rådmannens forslag om Parkteatret:

Klart i januar 2019

«Ombygging av Parkteatret til et 'regionalt' kulturbygg er i Kulturplanen gitt første prioritert av nye tiltak innenfor kulturområdet. Det er også vedtatt i handlingsplanen at bygget skal stå klart i januar 2019. Ombyggingen må samordnes med eventuell utbygging av naboeiendommen Dronningens gate 27. Samtidig som detaljprosjektering av det nye kulturhuset igangsettes i 2016, må det iverksettes en utredning av hvilken driftsmodell som skal benyttes når kulturhuset står ferdig», heter det.

MK Eiendom behandler

MK Eiendom skal i løpet av 2016 legge fram et forslag til plan for hvordan nødvendige ombygginger skal gjøres.

– Nå er mossinger vant til å ha et godt kulturtilbud. Jeg håper at Samfunnssalen og Parkteatret ikke bygges om samtidig, slik at Parkteatret as også i byggeperioden har en scene hvor vi kan tilby kultur, sier Geir Meum Olsen.

Vil ikke vente til 2020

På et tidspunkt ble det tenkt høyt om at det regionale kulturhuset skulle stå klart til byens 300-årsjubileum i 2020.

– Men kulturen og Parkteatret har ventet så lenge, og utbyggingen måtte komme. Derfor vil vi ha dette klart alt i 2019, sier Sindre W. Mork.

Artikkeltags