– Det er mange historier å fortelle, noen av dem viktige for ettertiden

30 bøker er det blitt. Alle med lokalhistorisk tilsnitt. Eigill Tangen fra Råde garanterer at det blir flere.