Gir åtte millioner til fredede bygg i Østfold

FREDET: Chrystiegården, en av de to fredete byggene i Moss som har søkt om midler til istandsetting.

FREDET: Chrystiegården, en av de to fredete byggene i Moss som har søkt om midler til istandsetting. Foto:

Årets tilskuddsfordeling fra Riksantikvaren er klar, og Østfold får flere millioner til istandsetting av bygg.

DEL

Østfold får åtte millioner kroner av Riksantikvaren til fredede bygg. Dette kommer frem av årets tilskuddsfordeling fra Riksantikvaren. Midlene går til fylkeskommunene, som igjen deler ut tilskudd til lokale eiere. I Norge er det rundt 3300 fredede hus som er i privat eie. Det kan være alt fra herregårder til husmannsplasser.

Nær halvparten av disse bygningene er i god stand, mens de øvrige trenger moderat eller omfattende istandsetting. Gjennom Riksantikvarens bevaringsprogram for fredede bygninger i privat eie kan eierne få støtte til konkrete istandsettingsprosjekter og sikringstiltak etter søknad. Totalt er det i år 148 millioner kroner som Riksantikvaren foredeler til istandsetting av fredede bygg.

I Moss er det to bygg som har søkt om midler. Det er Chrystiegården og Folkets Hus (Kong Carl forsamlingshus). Begge de to sentrumsbyggene ble fredet i 1922.

Artikkeltags