Lørdag og søndag holder Vigdis Eriksen sin årlige og tradisjonsrike utstilling på Balke gård. Hun inspireres av møter med mennesker og natur. Bildene er å betrakte som abstrakte uttrykk, og i noen bilder gjenspeiles et landskap eller silhuetter av mennesker.

Alle arbeidene er originaler malt på papir eller lerret. Fargepaletten er mangfoldig, fra det sterke til det sarte. Eriksen har hatt en rekke utstillinger på flere lokale gallerier tidligere.