En høst med begivenheter for Kulturkirken i Son

Spennvidde: Son Kulturkirke har sydd sammen et allsidig program til ettertanke. Bildet er fra januar i år.foto: geir hansen

Spennvidde: Son Kulturkirke har sydd sammen et allsidig program til ettertanke. Bildet er fra januar i år.foto: geir hansen

Artikkelen er over 3 år gammel

Kulturkirken på Saga i Son er klar for nye tak, og det er en tanke bak.

DEL

Er vi alle like i det likeste av alle samfunn, og dyrkes ulikheten som en del av dét? Spørsmålet er aktuelt, så aktuelt at det går som en rød tråd gjennom høstens rikholdige møter i kulturkirken, den på Saga.

Mer mening

– Det handler om verdier, sier Svein Gran i Son Kulturkirke og viser til foredragsholderne som skal bidra til at begrepene også inneholder mening.

– Vi innleder med Kristin Clemet, sier Gran. Den tidligere statsråden og nå leder av tankesmien Civita skal rydde i begrepene som er knyttet til problemstillingen «Er Norge i ferd med å bli et ulikhetssamfunn?». Hun etterfølges av en ekspertgruppe arkeologer som skal fortelle om det tidligere ladestedets historie og redegjøre for utviklingen.

For hva var folk opptatt av for 300- 400 år siden? Og hvordan sto det til med verdi- og grensesetting? Og hvilken rolle hadde kirken i en tid sterkt preget av streng ortodoksi og pietisme?

Ord til ettertanke

Neste mann ut i en tankevekkende høst er filosofen Einar Øverenget som sammen med tilhørerne vil gjøre seg en rekke betraktninger om verdien av verdier i fremtiden og også om hvem som er og vil være fremtidige verdileverandører.

– Jeg føler vi har funnet en spennende miks av foredragsholdere som bør kunne ha appell til atskillig flere enn de spesielt interesserte. for dette handler om valgene vi tar og samfunnet rundt oss, påpeker Gran. han snakker varmt og gjerne om kirken som åsted for denne typen aktiviteter.

– Kirken er tradisjonelt en leverandør av fortellinger om en kjærlig Gud. Men uavhengig av eget verdigrunnlag må vi finne ut av livet vi lever.

Gran er opptatt av kirken, den moderne, skal kunne være en arena også for den som ikke vedkjenner seg eller på annen måte er i tvil.

– Så kulturkirkens bygningsmessige konstruksjon er av den fleksible sorten?

– Hvis du tenker på takhøyde, så er svaret ja, sier Svein Gran.

I relativt god tid før julestria runder den tidligere NRK- profilen Christian Borch av det tematiske med sine betraktninger om et turbulent Europa.

– Han vil snakke om kriser og dem er det for tiden mange av, sier Gran. I Borchs Europa er det ulmebrann der økonomisk instabilitet og arbeidslivsprognoser viser samme negative tendens som tilliten til politikerne og deres styringssystemer samtidig som solidaritetsprinsipper utfordres av nye former for nasjonalisme.

Kaker

Gran og hans kolleger har invitert folk til aktiviteter siden 2014, det er blitt en rekke minneverdige arrangementer med en rekke spennende og gode artister.

– Jevnt over meget godt, sier han om oppmøtet. Grunnen til det tror han skyldes at avstanden fra stua til det aktive sosiale samværet, ikke er stort. Dessuten; det hele er et lavterskeltilbud

– Husk at vi finansierer store deler av aktivitets- og arrangementsesongen med kaffe og kake- inntektene, ler han.

Noe som betyr at en av landets mest folkekjære artister, Anne Marit Jacobsen sammen med Helge Lien og Ruth Wilhelmine Meyer skal kunne ta for seg Jon Fosses mangefasetterte tekster i en såkalt poesikonsert.

Avlyst

Deretter kommer den bokaktuelle Ketil Bjørnstad for å fortelle historien om Kristianiabohemen. Pianisten Bjørnstad er en av vår tids store multikunstnere.

– Jeg minner om at akustikken i kirkerommet fortsatt er like god, sier Gran.

– Dessverre har Fay Wildhagen vært tvunget til å avlyse sin konsert, for øvrig den første vi skulle ha hatt i høst, på grunn av senebetennelse. Det beklager vi, for hun er en spennende og nyskapende artist. Kanskje en annen gang, håper Svein Gran.

Artikkeltags