Kommende søndag arrangeres kyndelsmesse for tolvte år på rad av Frimurerlogen Sirius i Moss. I år foregår markeringen i den flotte middelalderkirken i Våler.

Publikum får høre Moss Frimurer Sangforening og solist Svein Carlsen, Moss Messingkvintett, samt bidrag fra sogneprestene Ole Henrik Sørensen og Finn-Ove Brandvold. Alt under ledelse av en gruppe med kantorene Thor Skott Hansen og Jostein Grolid i spissen.

Gammel tradisjon

Kyndelsmesse er en gudstjeneste som er hentet fra gammel tradisjon. Den spesielle messen utviklet seg til å bli dagen man innviet og velsignet alle rituelle lys som skulle brukes i kirken det påfølgende år. Dermed fikk messen også navnet lysmesse, Missa Candelarum, etter det latinske navn på vokslys, candela. På norrønt ble candela til kyndill, derav det norske navnet kyndelsmess. I Norge var kyndelsmess en viktig helligdag inntil den ble opphevet i 1771.