Moss´varaordfører og Østfold Frps 2. kandidat til Stortinget er klar på at det vil bli endringer i kulturpolitikken hvis de kommer til makten etter valget.

Målet om å kutte rundt 16 prosent i kulturbudsjettet står fast.

Det blir mer skattekroner til barn og unge og mindre til glasskår i rundkjøringer

– Ja, vi vil prioritere annerledes. Det blir mer skattekroner til barn og unge og mindre til glasskår i rundkjøringer, sier Wiborg og sikter til det mye omtalte Momentum-kunstverket ved Kanalen for noen år siden.

Han bekrefter blant annet at Frp ønsker å avvikle Kulturrådet, som i dag fungerer som rådgiver for staten i kulturspørsmål og gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet.

– Vi mener det har utviklet seg en ukultur i kulturrådet. I dag er det de som er gode til å skrive søknader og som har kontakter i rådet som får penger. Ikke de som nødvendigvis har mest behov for det. Det vil vi endre på, sier Wiborg, som heller vil øremerke kulturmidler til kommunene.

– Da kan kommunen selv fordele pengene på barn, unge og amatører som fortjener det, sier Wiborg.

Les flere artikler om valget her.

Han legger ikke skjul på steder som House of Foundation, Arena og Punkt Ø må belage seg på nye tider.

– Alle disse gjør mye bra rettet mot barn og unge. Men den virksomheten som er rettet mot voksne må de sørge for å finansiere selv, ved hjelp av inngangsbilletter eller private tilskudd. Det skal ikke være en offentlig oppgave å støtte dette. Hvis man ikke klarer å produsere kultur folk vi ha, har man et problem, sier Wiborg.

Høyre har tidligere sagt at de vil beholde Kulturrådet og sikre statlig finansiering av sentrale kulturinstitusjoner.

LES OGSÅ: Folkemøte på Mikrobryggeriet om samferdsel

Høyre vil forhandle

Ingjerd Schou, som også er styreleder for Punkt Ø, er derfor forberedt på tøffe forhandlinger med Frp etter valget.

– Det er klart at når det gjelder samtidskunst så kan man ikke belage seg på inngangspenger og privat finansiering. Det sier seg selv. Så det er nok å forhandle om. Men jeg ser også at Høyre og Frp kan punkter i kulturpolitikken som vi kan enes om, sier hun.

Hvilket parti får din stemme i år? Test deg selv med vår velgerhjelper.