Gå til sidens hovedinnhold

Kuvending etterlyses

Artikkelen er over 1 år gammel

Byutvikling Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jørn Roald Wille må ha skulket den norsktimen der det ble undervist i betydningen og bruken av metaforer. Men i denne sammenheng er det uviktig.

Grønners kuer

Hans svar på min kronikk, «hvor hellig kan en ku bli» om at Moss Havn vil kunne blokkere for en god løsning for Riksvei 19, illustrerer derimot svært godt hva som er et hovedproblem i dette sakskomplekset.

Mulige løsninger

I realiteten finnes det tre alternative løsninger:

Å føre riksveien fra fergeleiet tvers gjennom Moss ( Statenes Vegvesen snakker ikke med Bane Nor om å planlegge noe krysningspunkt for vei/jernbane under bakken. Uansett er det utenkelig for Bane Nor som har inngått totalentreprisekontrakt med spansk entreprenør og hadde rødmet hele veien til Stortinget over de milliardoverskridelsene en slik endring ville forårsaket)

Å føre riksveien innover i Rygges kulturlandskap (God forbid)

Å lage en tunnel i Kleberget, under jernbanen og opp til E6 ved å etablere fergeleie og tilførselsvei på området som er avsatt til containerhavna.

Ulykke

Wille stadfester i sin artikkel at han representerer de politiske kreftene som ønsker å beholde containerhavna for enhver pris, selv om de to andre alternativene ikke kan kalles for noe annet enn en stor ulykke for den nye kommunen.

I veisaken har politikerne invitert til medvirkning, sannsynligvis med bakgrunn i den bitre striden som utspiller seg om jernbane gjennom byen. En reell medvirkning vil det imidlertid aldri bli hvis en ikke er villig til å vurdere samtlige alternativer og løfte alle steiner for å finne den beste løsningen.

Det motsatte blir tilfelle når Wille og hans meningsfeller spinner algoritmer om containerhavnas viktighet for næringslivet, og forsøker å etablere dette som et absolutt en ikke skal kunne rokke ved. I Sitmarapporten om havna fra 2015 het det seg at den sysselsatte 260 mennesker. Selv om det også her ble bedrevet kreative regneøvelser (der alt fra ansatte på Bastøfergen til lastebilsjåfører ble tatt med), er dette ingenting mot Wille som har fått tallet til å stige til 1500, der sågar eksistensen til logistikkbedrifter i Vestby i hans øyne står og faller med containerhavna.

Rapport

I den samme Sitmarapporten heter det at et bortfall av Moss Havn ikke vil ha noen annen konsekvens for lokale bedrifter enn merkostnader til transport. Den forskjellen dette vil utgjøre sett i forhold til prisen for den samme tjenesten fra andre aktuelle havner er en svært liten kostnad sammenlignet med de ubotelige skadene en fire felts vei tvers gjennom byen eller over Feste vil forårsake.

De politikerne som har hovedansvaret for at det samferdselsmessige dilemmaet har oppstått burde være de første til å gå i bresjen for at det skal kunne løses.


Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.