I disse dager har mange barn startet på sitt «nye liv», dvs som elever i grunnskolen. Et langt skoleløp som starter med syv år i barneskole, tre år på ungdomsskole, deretter videregående og eventuelle studier etter det.

Da jeg startet som lærer i 1.klasse for 22 år siden, var vi mange barnehagelærere (eller førskolelærere som det het den gang) som gikk fra å jobbe i barnehagen til å starte i skolen. Dette var jo for at disse 5-6åringene skulle få beholde lekepedagogikken som metode nå som de skulle starte étt år tidligere enn før.

Når jeg nå fortsatt jobber på småtrinnet, mange år etter, ser jeg at hele denne tankegangen har endret seg, dessverre. Nå stilles det helt andre krav til våre yngste elever. Lese- og skriveopplæringen er nå mer eller mindre på det samme nivået som det var når 7-åringene startet på skolen før 1997. 1.kartleggingsprøve er allerede på våren i 1.klasse.

Ikke har denne reformen med 10 års grunnskole gitt oss bedre resultater hos de som går ut av skolen heller.

Vi i KrF mener at nå er det på tide å stoppe opp litt og ta en grundig evaluering av hele reformen. Dette har nemlig ikke vært gjort i løpet av disse 22 årene.

Der noen partier legger størst vekt på fagkompetansen til lærere, andre ønsker obligatorisk heldagsskole, ønsker vi i KrF å gi leken tilbake til våre yngste skolebarn. Dette er veldig viktig for å gi ungene våre et godt grunnlag for videre skolegang etter hvert som de blir eldre.

Lek ER nemlig den beste måten for disse ungene å tilegne seg kunnskap. Lek ER en nødvendig pedagogisk metode for å kunne lære, huske og videreutvikle kunnskapen. Lek ER en nødvendighet for at barn skal kunne hjelpe hverandre og lære av hverandre.

La oss få tilbake «kongeåret» som 6-åringene hadde tidligere. Det vil de tjene stort på resten av skoletiden.

Stem for de yngste barna, stem KrF.

Test deg selv: Hvilket parti er du mest enig med i Nye Moss?