Tusen takk til Espen Haulan Johansen for et veldig godt leserbrev om kokkefaget. Jeg vil gjerne både nevne og takke kokkene for den jobben de nedlegger hver dag – både i og utenfor pandemien. Jeg er selv kokk og deler Johansens bekymring for faget.

Norge er en matnasjon. Norge har alle forutsetninger for å fremme kortreist mat, ren mat og mat som kultur og næring. Vi er blant de fremste i verden på blant annet sjømat og landbruksprodukter. Mat som kultur fremmer både geografisk og lokal identitet og gir grunnlag for næringsutvikling.

Norge har i flere år hatt verdensledende kokker som både hjemme og ute har arbeidet med å promotere og bruke norske råvarer og norsk matkultur. Norske kokkers landsforening og Kokkelandslaget har i flere år arbeidet for å bedre rekruttering til kokkefaget, gjennom å satse på et landslag som viser stolthet over å få representere landet vårt i internasjonale konkurranser. Dette har gitt flere gode resultater i konkurranser, som eksempelvis Bocuse d’Or. Kulturdepartementets stipend «Ingrid Espelid Håviks matkulturpris» er også en stor anerkjennelse av våre kokker og deres fremme av matkulturen.

Høsten 2019 besøkte jeg Åssiden videregående skole i Drammen. De satset på restaurant- og matfag og hadde ventelister for å komme inn. Slik er det ikke alle steder. Flere skoler sliter med å fylle opp klassene.

Søkertallene til faget har vært nedadgående. Ifølge Navs bedriftsundersøkelse mangler det minst 1.000 kokker her i landet. Kokkemangelen fører til at restaurantbransjen importerer kokker. Det er noe som bekymrer meg. Jeg frykter norske mattradisjoner vil gå tapt.

Vi besøkte skolen for å lansere vår ide om at det opprettes en toppkokk-utdanning på en av de videregående skolene i Viken, på linje med en toppidrettsutdanning. Tanken er at det skal være mulig å velge en toppkokk-linje på VG2 for dem som ønsker å satse i faget. I februar i år besøkte jeg Glemmen VGS i Fredrikstad som har tatt ideen ett skritt videre.

Høyres mål er at 5.000 flere elever skal fullføre og bestå videregående skole hvert år innen 2025. For å komme i mål må vi fortsette å løfte yrkesfagene. Vi håper å få flere til å velge yrkesfag blant annet gjennom å innføre det som et valgfag i ungdomsskolen, og vi skal få flere til å fullføre gjennom blant annet flere kvalifiserte yrkesfaglærere. Vi vil ytterligere utvikle og styrke yrkesfagene så flere fullfører og består.

Landsmøtet vårt vedtok at vi skal legge til rette for flere profilskoler. Ett eksempel på dette er yrkesfaglige ungdomsskoler. Vi vil reformere rådgivningstjenesten og sørge for at rådgiverne på ungdomsskoler er oppdatert om elevenes muligheter i arbeidslivet. Vi vil gi flere muligheten til å kombinere yrkesfag og realfag. Og vi vil legge til rette for at videregående skoler kan samarbeide mer med andre institusjoner, næringsliv og alternative opplæringsarenaer for mer fordypning, mestring og økt gjennomføring.

Jeg håper Johansen får innfridd sin drøm om en dag å kunne leve av å undervise og utvikle nye kokker. Norge trenger flere som deg!