Koronatiltakene har vært mange det siste året. De har variert mellom lokale, regionale og nasjonale tiltak som har begrenset adgangen til å drive næringsvirksomhet og andre aktiviteter, men også i perioder pålagt virksomheter å stenge helt. Mange har blitt permittert og mange står i fare for å bli permittert fremover, eller i verste fall miste jobben helt. Smittesituasjonen alene er vanskelig. Det er ikke lett for arbeidsplasser å måtte betale ut lønn når de er pålagt å stenge ned og ikke har inntekter.

Da Norge stengte ned for et år siden innså alle partier dette. Vi ble da enige om at permitteringskostnadene for virksomhetene ble derfor redusert fra 15 til 2 dager, og at lønnskostnadene ble overført til Nav. På den måten ivaretok vi både arbeidsgiverne og arbeidstakerne på en god måte. Etter sommeren så smittesituasjonen bedre ut og permitteringsreglene ble delvis tilbakeført til normalen, og det ble innført 10 dagers lønnsplikt for arbeidsgiver.

Imidlertid er situasjonen nå slik at smitten igjen har økt betydelig. Fremskrittspartiet foreslo derfor i februar og tilbakeføre permitteringsplikten til to dager for å trygge norske arbeidsplasser. I mars ble det på nytt iverksatt smitteverntiltak som påla mange virksomheter å stenge ned på nytt, men uten å samtidig redusere lønnsplikten til arbeidsgiverne. Det mener Fremskrittspartiet er både urimelig og svært uheldig.

Vi har derfor på nytt fremmet forslag om å redusere arbeidsgiverperioden ved permittering. Dessverre valgte AP, SP, H, V og de øvrige partiene å stemme ned dette forslaget igjen. Fremskrittspartiet synes det er uforståelig at de øvrige partiene sier nei til å sikre at flest mulig har en arbeidsgiver å gå tilbake til når smittesituasjonen er bedret.