Folkeopplysningen om rødt kjøtt hoppet over en vesentlig ting. Klimaproblemet er skapt av fossile utslipp - ikke biologiske utslipp. I NRK-programmet Folkeopplysningen, sendt 5.september, mener programleder Andreas Wahl at rødt kjøtt er en stor bidragsyter til klimautslipp. De fossile utslippene er store at alle samfunnssektorer blir pålagt å redusere klimagassutslipp. Også landbruket – og det jobbes det intenst med. Men det er viktig å holde fast ved at det er forskjell på fossile utslipp og biologiske utslipp fra matproduksjonen.

Vi mennesker kan ikke spise gress. Likevel er gress verdens viktige kilde til mat. Kua, sauen og geita har et unikt fordøyelsessystem som gjør at de kan utnytte næringen i gresset for å lage melk og kjøtt. Drøvtyggernes fire mager er en levende bioreaktor som gjør oss i stand til å produsere mat der gulrøtter, ris og hvete ikke kan dyrkes.

Å bruke drøvtyggere til å foredle gress til menneskemat er god og nødvendig ressursutnyttelse. Det er nemlig slik at store arealer verden over er egnet til lite annet enn gressproduksjon. I følge FNs organisasjon for ernæring og landbruk er 40 prosent av jordens landareal gress.

Det er også slik at klimaendringer og urbanisering fører til at stadig mer matjord forsvinner eller blir mindre produktivt. Gressarealet blir dermed livsviktig å bruke om vi skal skaffe mat til 11 milliarder mennesker om få år.

Jord, skog og hav er fornybare ressurser som må utvikles til å kompensere økonomisk for den verdiskaping som faller bort når olje, kull og gass gradvis fases ut. Fotosyntesen og drøvtyggernes evne til å omskape gress til mat er og vil bli viktig.