Det ble kontrollert 69 tunge kjøretøy på Svinesund og Ørje denne dagen. Av disse fikk 35 pålegg på grunn av mangler og 19 av dem fikk ikke lov til å kjøre videre. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding torsdag.

I forbindelse med kontrollene forteller Vegvesenet at ett av vogntogene som fikk bruksforbud, var polsk. Det ble stoppet både med for bred last og for dårlig sikret last, mens et vogntog fra Romania hadde andre utfordringer. Sjåføren fikk nemlig beskjed om at han hadde lastet på for mye og måtte ut 59.900 kroner i bot.

Et vogntog fra Litauen ble derimot stående på Svinesund etter at det hadde blitt stoppet med to dekk som var langt under minimumskravene. Her manglet det også godkjent kjetting.

En annen sjåfør måtte fremskaffe gyldig kjøreattest eller ny sjåfør før vogntoget fikk kjøre videre. Den polske sjåføren hadde nemlig ikke gyldig attest. Han manglet også gyldig leieavtale for kjøretøyet og måtte også fremskaffe dette får videre ferd inn i Norge.

Det var ikke det eneste som manglet. Føreren kunne bare vise fram seks kjettinger, mens kravet er sju. Den ene kjettingen var dessuten skadet og føreren fikk et gebyr på 3000 kroner og pålegg om å skaffe kjettinger. Han hadde heller ikke autopassbrikke registrert på vogntogets kjennemerke. Dette hadde også vært anmerket forrige gang det polske vogntoget var i kontroll og nå kan det polske selskapet som eier bilen vente seg en bot på 16.000 kroner.

Det var ellers manglende kjettinger, bremselys og brudd på kjøre- og hviletid som gikk igjen blant kjøretøyene som ble stoppet på Svinesund.