Gå til sidens hovedinnhold

Det enkleste er ikke det beste

Artikkelen er over 14 år gammel
Moss Frp vil ha opprettet egne mobberegistre i mosseskolen. Erlend Wiborg, som er potensiell ordførerkandidat for Frp ved valget neste år, sier til Moss Avis at antimobbeprosjekter er vel og bra, men at effekten åpenbart ikke er god nok. Nå vil Frp registrere og "prikkbelaste" mobberne, med den konsekvens at verstingene kan bli tvangsflyttet til andre skoler. Da blir elever som plager andre nødt til å ta følgene av sine handlinger, mener Wiborg, som får liten støtte for forslaget – både politisk og i fagmiljøene.

Annet var heller ikke å vente. Frps forslag virker livsfjernt og lite gjennomtenkt. Det er i det hele tatt et greit eksempel på at de enkleste løsningene sjelden er de beste. En side av saken er at Datatilsynet sannsynligvis ville ha satt foten ned. I vår elektroniske hverdag vil enhver form for organisert registrering kunne misbrukes i en eller annen sammenheng, og et lokalt mobberegister på avveie hadde fort skapt flere problemer enn det løste.

Men det er ikke hovedinnvendingen. Å flytte mobbere fra skole til skole i den tro at det løser et problem, er som å kurere tannverk med globoid. På et eller annet tidspunkt må tannlegen inn i bildet – ideelt sett bør det skje før tannverken oppstår. Det betyr ikke at mobberne skal slippe unna med et klapp på skulderen og en anmodning om ikke å gjøre det en gang til. Det løser heller ikke problemet.

At skolen opplever et økende mobbeproblem, utallige antimobbekampanjer til tross, er selvsagt et tankekors. For et par år siden var fokuset mot mobberne ekstra sterkt, ikke minst fordi kong Harald brukte deler av sin nyttårstale til å belyse problemet. Da ble det også i en periode registrert færre mobbeepisoder ved landets skoler. De fleste mobbere liker ikke "dagslys". Derfor må ikke problemet skyves under teppet men settes på dagsorden – ikke bare i den hensikt å kartlegge mobbere, men for å finne årsaken – og riktig medisin.

Å flytte mobbere fra skole til skole i den tro at det løser et problem, er som å kurere tannverk med globoid