I alt var det i april 4 175 helt ledige østfoldinger, 2,9 prosent av arbeidsstyrken. På landsbasis er ledigheten på 2,3 prosent, mens nabofylket Akershus kan skilte med en ledighet på bare to prosent.

– Vi anslo noe økt ledighet for Østfold, og ledigheten for april er på forventet nivå. Det er viktig for arbeidssøkere å benytte flere jobbsøkerkanaler som sosiale medier og eget nettverk, ettersom vi vet at det ikke er alle jobber som blir offentlig utlyst, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken.

Ungdomsledigheten

Ungdomsledigheten i fylket fortsetter å holde seg høy. Det er nå 1 197 helt ledige under 30 år, 3,7 prosent av arbeidsstyrken, uendret fra april 2018.

504 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak, en økning med 134 tiltaksdeltakere fra april 2018. Bruttoledigheten for unge under 30 år, dvs. helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, tilsvarer 5,3 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 1 701 personer. Bruttoledigheten økte med åtte prosent, fra april 2018 til 2019. Årsaken er at flere unge deltar i arbeidsmarkedstiltak i Østfold i år.

Verst i Fredrikstad

Blant Østfolds største kommuner, er ledigheten i Fredrikstad på 3,3 prosent, Sarpsborg og Moss 3,2 prosent, Askim på 3,1 prosent, Halden 3 prosent og Rygge på 2,3 prosent.

Det er lyst ut 6 584 nye ledige stillinger i Østfold og Akershus i april. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 1 222 stillinger, undervisning med 904 stillinger og bygg og anlegg med 618 ledige stillinger.