Antallet arbeidsledige i Øst-Viken – som omfatter alle kommuner i tidligere Østfold og Akershus minus Asker og Bærum – har økt med over 3000 siden forrige måned da andelen var 7,7 prosent.

Antallet permitterte, både delvis og helt ledige i Øst-Viken, er nå 7 600. Dette utgjør ca. 25 prosent av arbeidsledige i regionen.

I Moss er det nå 1840 personer som er helt eller delvis uten jobb. Tilsvarende tall for Råde er 218, Våler 192 og Vestby 591.

– Den positive trenden de siste månedene har nå endret seg noe i negativ retning, med en betydelig større andel helt ledige. Et lyspunkt er likevel at mange nye stillinger er blitt utlyst, sier Steinar Hansen, direktør i Nav Øst-Viken.

Det er blitt lyst ut over 3000 ledige stillinger i Øst-Viken i november i de fleste yrkesgrupper. Det er innen helse, pleie og omsorg etterspørselen er størst, med 816 utlyste stillinger i løpet av november.

Ellers er det lyst ut 317 stillinger innen kontorarbeid og 250 stillinger innen butikk- og salgsarbeid i løpet av måneden, viser tallene fra Nav.