På sine nettsider og på Instagram har Moss Kommune kommet med flere oppfordringer og tips rundt hagestell den siste tiden. Charlotte Aune Bryne, som er samfunnsplanlegger innen klima og miljø i kommunen, skriver i en epost til Moss Avis at det er en del av en kampanje rettet mot hageeiere.

– Tanken er at i urbane områder så representerer ofte de private hagene mye av den grønne strukturen og er viktige leveområder og migrasjonskorridorer for både planter og dyr. Det fine med hager er at det ikke krever så mye for å gjøre en liten forskjell og bli litt mer miljøvennlig. Man kan også ha flere innfallsvinkler til dette avhengig av hvor glad man er i å stelle i hagen, skriver Bryne i eposten.

Oppfordrer til ruskete hager

Blant annet oppfordrer kommunen til å la hagen være litt ruskete. Oppfordringen kan kanskje virke spesiell, men har en naturlig og summende forklaring. Humler, bier og andre pollinerende insekter har nemlig fått stadig vanskeligere livsvilkår. En årsak til dette er mangel på blomstrende planter.

– For den som ikke har tid eller lyst, er det kjempefint å la gresset vokse litt, for da skaper man gode leveområder for naturlige blomster og alle insektene som bruker disse for mat og skjulesteder, utdyper Bryne.

Høyt gress er nemlig til stor glede for insektene som er avhengige av nektar. I slike plener vokser det nemlig nesten alltid kløver, løvetann, fioler og andre nektar- og pollenrike planter, som er gull verdt for insektene.

Alt trenger ikke være like ruskete

Selv om oppfordringen går på å ikke stelle i hagen, kan hageglade mossinger likevel puste rolig ut. Det er ingen skam å stelle hagen, men man kan gjerne la noen områder være mindre stelt. I oppfordringen skriver kommunen at det holder at en liten del av gressplenen eller en kant slipper klipp. Gjør du dette, hjelper du godt til for at insektene skal få bedre livsvilkår.

Bryne har noen videre noen tips til dem som liker å stelle i hagen, men som likevel vil bidra til gode livsvilkår for insekter.

– Klarer man å ha blomster fra mai til september, vil man ha gjort humlene og biene en stor tjeneste, for da har de mye større sjanse til å overleve og gjøre jobben sin med pollinering. Er man virkelig hageglad kan man anlegge en liten dam også. En hagedam vil kunne tiltrekke seg mange viktige arter som salamander og andre amfibier, øyenstikkere og andre insekter som lever helt eller delvis i vann. Det kan være et vannhull for større dyr også, skriver Bryne.

Veden kan bli liggende

På Instagram har kommunen kommet med flere oppfordringer om å la det være litt uflidd rundt husveggene.

– Det er fint å drøye litt med å få veden i hus eller rydde steinhaugen, for her vokser det mose og lav. Insekter og krypdyr trives veldig også veldig godt på slike steder, utdyper Bryne.

Krypdyr som salamandere er nyttige fordi de spiser små skadedyr og insekter man ikke ønsker i hagen.

Bruk god jord, og la robotklipperen hvile om natten

Videre peker Bryne på noen andre tiltak man kan gjøre.

– Man bør la være å bruke robotgressklipper, spesielt om natten. Den ser ikke forskjell på gress og pinnsvin og andre små dyr som er ute om natten. Videre bør man bruke plantejord uten torv. Torv utvinnes nemlig fra myrer, som er viktige for å binde karbon. Torvutvinning er svært lite miljøvennlig.

Har man trær i hagen, bør disse få stå i fred, skriver Bryne avslutningsvis.

– Trær er leveområde for hundrevis av forskjellige arter men også er viktig for temperaturregulering, karbonbinding, erosjonssikring og rensing av luft og vann. Har man et tre, så slipper man å vanne resten av hagen så mye, for da holder jorda på vannet lenger. Derfor bør man ikke hugge trær man har i hagen, avslutter samfunnsplanleggeren.

Les også

Norges største magnoliatre kan være i Moss: – Det kommer folk hit ene og alene for å ta bilde