Viser til Vigdis Stapleys debattinnlegg om leksefri skole. Etter min mening er innlegget til Stapley er en blanding av andre ting, men som i liten grad om det som er temaet. Det fremmes en påstand om at artikkelforfatteren henter støtte i faglig dokumentasjon. Hvor ? Tvert om viser all nyere forskning jeg kjenner til at læringsutbytte i forhold til lekser er svært lite.

Jeg vil tro, og håpe, at Stapleys personlige erfaring med skolearbeid ligger noen år tilbake. Leksefri skole betyr selvsagt ikke at foreldre ikke kan delta i skolearbeidet eller snakke med barna om dagens arbeid på skolen, og så videre. Kommunikasjonen mellom skole og hjem er en helt annen i dag enn for noen tiår siden. Foreldre kan følge opp sine barns skolearbeid på god måte. Men, de skal ikke pålegges å undervise barna - heller selvsagt øve med dem. Jeg synes Stapleys eneste bidrag i debatten er å prøve å gi foreldre som er glad for å slippe lekseansvaret, dårlig samvittighet. Lykke til med et kjempeviktig initiativ i mosseskolen.

LES OGSÅ:

Hvorfor er lekser fortsatt nødvendig og lurt?

Familien bor 850 meter unna Hoppern, men sønnen må gå på skole på andre siden av byen fordi nærskolen har sprengt kapasitet

Forsvar for en skole uten hjemmelekser

Leksefri skole: – Tror ingen tenkte at det ville skje så raskt