18. mai mottok alle foreldre med barn i Mosseskolen melding fra Moss kommune om at hele grunnskolen i Moss skal bli leksefri fra skolestart i august 2022. Hva leksefri skole innebærer for elever og foresatte skal vi få informasjon om ved skolestart. For mange foreldre, også oss, er skolehverdagen med lekser tidvis preget av mas og dårlig stemning, og lirkes inn mellom jobb, middagsservering, fritidsaktiviteter, skjermtid, kveldsmat og atter litt kjas og mas.

Men før vi slipper jubelen løs over at vi skal få å slippe noe av dette, er vi sikre på at vedtaket om leksefri er godt nok opplyst? Og vil det følge budsjettmessige ressurser i form av kvalifiserte lærerressurser til å innføre leksefri? Allerede fra august, på alle nivå i grunnskolen?

Dette er altså ikke et innlegg for eller mot leksefri. Men vedtaket som er fattet, og som nå er i ferd med å materialisere seg, vil få store konsekvenser for våre barns skolehverdag. Leksefri var ikke en del av høringsforslaget forbindelse med strategiplan for Mosseskolen som ble sendt på høring til samtlige FAU i skolene i Moss.

Leksefri kom inn som et forslag i sluttbehandlingen av planen. Vi foreldre har dermed ikke fått anledning til å bli hørt i spørsmålet om innføring av leksefri. Hvilke faglige begrunnelser som ligger bak vedtaket, hvordan denne skolehverdagen skal bli, og om det vil følge mer ressurser til Mosseskolene til å følge opp en slik omfattende endring av skolehverdagen, er høyst uklart.

Det pågående forsøket med leksefri på Ramberg skole er slik vi kjenner det ikke ferdig evaluert. Det naturlige ville vært å dra nytte av erfaringene fra denne evalueringen før beslutningen om leksefri allerede fra august ble fattet. Vedtaket omfatter også ungdomsskolenivået.

Har denne delen av grunnskolen like stort utbytte av leksefri skole? Er det andre kommuner i Norge som har innført leksefri for alle skoler i hele grunnskolen?

Spørsmålene er mange og svarene er så langt svært uklare. Det er knappe 5 uker til en lang og deilig skoleferie banker på døren for barna våre. Og det er vel i praksis den tiden skolene i Moss har til å omstille seg. Store beslutninger fattet på vegne av våre barn krever gode svar fra våre politikere. Så langt er de ikke gode nok!