Å bli satt i fengsel er en straff, samtidig som vi i Norge vil at den dømte skal få muligheten til rehabilitering og til å gjøre endringer i livet slik at ny kriminalitet forebygges. Alle som har forsøkt å gjøre store livsendringer vet at det krever styrke og overskudd. I fengselet er det enda lettere å kjenne både på dørstokkmila og brakkesyke. Hvordan skal man da få til endring?

Innsatte i norske fengsler er sykere enn gjennomsnittet av den norske befolkningen – både den fysiske og psykiske helsen er dårligere. Mange har, eller har hatt, et rusmisbruk. For mange er ikke fengselshverdagen helsefremmende, i stedet kontaktes fengselshelsetjenesten fordi innsatte får søvnforstyrrelser, angst og depresjon.

Vi vet at fysisk aktivitet ofte reduserer behovet for ulike medisiner, og at eksponering for dagslys kan ha en depresjonsforebyggende effekt. Betjenter i norske fengsler opplever ofte en maktesløshet ovenfor de innsatte som har psykiske helseplager.

Vi vet at fysisk aktivitet er positivt både for den fysiske og psykiske helsa. På utsiden av fengslene gjennomfører helsemyndighetene aktivitetskampanjen «Dine 30» for bedre fysisk helse i befolkningen. Hvorfor ikke legge til rette for mer fysisk aktivitet i fengslene også?

Fengselsdagen fylles for noen med arbeid – det kan være i verksted, gartneri, kjøkken eller andre områder tilknyttet fengselet. Andre innsatte går på skole og det er ofte noe mulighet for fysisk aktivitet i løpet av uka. Samtidig har mange soningsforhold der det kun er aktivitet ute av celle en – 1 – time i døgnet, det er et krav alle innsatte har på utetid.

I Trondheim fengsel fikk helsetjenesten gjennom Extrastiftelsen og Rådet for psykisk helse støtte til et kondisjonsprosjekt spesielt rettet mot de mest isolerte fangene. De innsatte fikk tilbud om kondisjonstrening på tredemølle. Å lage en slik treningsgruppe for innsatte med slike soningsrestriksjoner var utfordrende, men likevel fullt mulig å gjennomføre.

Resultatet etter åtte ukers kondisjonstrening var oppløftende. Helsetjenesten opplevde at det ble mindre mas og fokus rundt sykdom, plager og medisiner. I stedet ble det et fokus på det friske, samtalene med innsatte som deltok dreide seg om trening, puls, mestring og egen fremgang.

Flere fengsler må lære og bli inspirert av det de har fått til i Trondheim. Fysisk og psykisk helse henger sammen!