De folkevalgte i Rygge kommunestyre ønsker ikke folkeavstemning om kommunesammenslåing Moss/Rygge. Argumentene er lest. Og jeg er usikker på om flertallets argumentasjon har tilstrekkelig bærekraft. Demokratisk bærekraft

Kardinalargumentet synes å være at vi Rygge-folk har tatt stilling i valg, og at demokratiet dermed er ivaretatt. Vi trenger derfor ingen folkeavstemning; vi har allerede valgt. Argumentet kan man ikke opponere mot juridisk sett: Det er helt korrekt! Samtidig sier det noe om vårt indirekte demokratis mulige feil og mangler. Jeg håper vi kan enes om, som utgangspunkt, at dette er en viktig avgjørelse for borgerne av Moss og innbyggerne i Rygge. Det er en lokal variant av EU-medlemskap på det nasjonale plan: Noe helt ekstraordinært for oss som er berørt.

Ikke partitilhørighet

Da stiller jeg meg selv og mine politikere et spørsmål: Er velgerne i Rygge mer ensporet enn andre? Er det slik at vi i Rygge velger parti ved kommunevalget for å si «ja» eller «nei» til ett enkelt spørsmål? Mens vi – unnskyld ordbruken – driter i alt annet som står i partiprogrammene? Jeg stemte i hvert fall ikke slik, men la vekt på helheten. La gå at enkeltsaker kan ha betydelig vekt når man avgir sin stemme i kommunevalg, men jeg tror de færreste bare tar hensyn til én enkelt sak – for eksempel kommunesammenslåing. Jeg og mange av mine sambygdinger har det i hvert fall slik.

Min fantasi sier meg at stemmegivningen ved en folkeavstemning ville falt helt annerledes ut enn ved et kommunevalg. Her er det ikke partitilhørighet som vil være bestemmende, men helt andre faktorer. Også dette svekker det «demokratiske argument» ved at folk har sagt sin mening ved siste valg. Selv bor jeg på Halmstad. Det «egentlige» Rygge, for mange som fremdeles lever og bor her. Denne delen av kommunen er blitt utarmet gjennom mange år. Der handelslivet yret for noen tiår siden, er det nær sagt intet igjen.

Rygge sivile flyplass (som vi ynder å kalle den) har ikke gitt de forventede infrastrukturvirkningene. Og nær sagt all nyskapning i kommunen skjer i et ytterst begrenset område rundt Varnaveien. Larkollen blomstrer riktignok, og har fått Norges flotteste hotell (ifølge Tripadvisor). Mens Halmstad står på stedet hvil. Ikke personlig ment, for vedkommende er en drivende faktor faglig, politisk og lokalt, men: Hva sier det om interessen for Halmstad at en – 1 – kommunestyrepolitiker i Rygge kommer fra Halmstad-området?

Les også

La ikke Råde kommunes historie ende i Moss eller Fredrikstad

Høyere deltakelse

Mange av oss er bekymret. Vi er engstelige for å bli borte i et kratt av spørsmål som: Veiutbygging i Kambo eller på Jeløy eller utbygging av infrastruktur på Halmstad? Enkelte er regelrett redd for å drukne i Moss.

Mange Halmstad-folk frykter altså at en sammenslåing vil føre til ytterligere marginalisering. I andre deler av kommunen (kanskje Øreåsen, Ekholt osv.) vil man kunne ha en overvekt av andre overveielser. Og jeg tror altså at partitilhørighet her ikke vil være avgjørende for folks oppfatning.

Jeg er dessuten overbevist om at valgdeltakelsen ville blitt en ganske annen – og høyere – når det gjelder sammenslåingsspørsmålet enn ved forrige valg. For det handler om folks identitet og tilhørighet. Og sånt tøver man ikke med i Rygge-kretser.

Det er slett ikke sikkert at urnen jeg valgte ved kommunevalget ville stemme overens med urnen jeg ville valgt ved en rådgivende folkeavstemning. Sånn tror jeg det forholder seg for svært mange mennesker i Rygge kommune. Og kanskje også i Moss? Demokratiargumentet er etter min mening av liten betydning i denne saken, både som pro- og contraargument. Aller sist, og dette tror jeg burde friste politikerne på begge sider: Vi trenger en «valgkamp» om et så viktig spørsmål, der fordeler og ulemper kommer klart fram. Kjære politikere på begge sider av grensen, geografisk og politisk: opplys oss!