Det er forunderlig at vi i 2017 skal måtte ta en uforsigbar og dyr ferge over fjorden, når vi kan bygge en praktfull og permanent bro over fjorden. 

Etter mange år med bagatellisering og uenigheter, begriper jeg meg ikke på hvorfor vi er uenige. Når det er så mange fordeler kontra ulemper.

Politikere kan si sitt (kjemper kun for stemmer), men det er vi folket som vet hva vi trenger, og vi trenger en BRO!