Moss Avis hevder i sitt oppslag på førstesiden tirsdag at «fylkesmannen vil pølse i vaffel til livs». Dette er en feilaktig påstand og hele saken er tatt helt ut av sin sammenheng.
Fakta i saken er at Østfold idrettskrets i samarbeid med Østfoldhelsa og Fylkesmannen har utarbeidet et informasjonsopplegg som retter søkelyset på kosthold for barn og unge som driver med idrett. Det er en nær sammenheng mellom kosthold og idrettsprestasjoner.
Barn og unge som driver idrett tilbringer mye tid på treninger, kamper og konkurranser. Det er derfor viktig med et sunt og variert og kosthold for å øke effekten av treningsinnsatsen og øke prestasjonsevnen. Barn og unge må derfor ha mulighet til å velge sunt på idrettsarenaen. Men det forutsetter at det også finnes et utvalg av sunne alternativer i kiosker og utsalg som drives av idrettslagene.
Samarbeidsprosjektet «Velg sunt på idrettsarenaen» tilbyr informasjon og kurs til lokale idrettslag om hvordan man kan utvide utvalget av sunn mat og drikke i sine kioskutsalg. Det er et tankekors at det hovedsakelig selges usunn mat og drikke i slike kiosker. Da er det ikke lett å velge sunne alternativer. Sunn mat gir dessuten bedre inntjeningsmuligheter for klubber og lag.
Denne saken handler altså ikke om at fylkesmannen vil «pølse i vaffel til livs» eller endre kostholdet til byens fotballtilhengere. Saken handler om ung idrettsutøveres mulighet for å velge sunne alternativer. Norske barn og ungdommer spiser under halvparten av det som anbefales av frukt og grønnsaker. Samtidig vet vi at sunt kosthold og fysisk aktivitet er avgjørende for deres helse. Dette er derfor en viktig samfunnsoppgave å støtte oppunder for Fylkesmannen.

Lars Hovland seniorrådgiver kommunikasjon Fylkesmannen i Østfold