Erlend Wiborg og Ulf Leirstein reiser et interessant spørsmål i Moss Avis.

Først Wiborg, som tar til ordet for å underlegge Galleri F15 sensur på sine utstillinger. Dernest Ulf Leirstein som støtter sin partifelle fullt ut.

Et større museum i Oslo har for tiden en utstilling av den norske kunstneren Bjarne Melgård, utvilsomt en av landets internasjonalt mest kjente kunstnere. Ingen som er ved sitt fulle fem vil kunne bestride dette.

Heller ikke at Bjarne Melgårds kunstneriske kunstneriske kvaliteter går utenpå det meste vi har sett i norsk samtidskunst de siste 20 årene.

Innholdet i Bjarne Melgårds kunst er langt sterkere og mer direkte hva angår seksuelle undertoner, enn utstillingen vi nå ser på F15, uten forkleinelse for denne.

På spørsmål om hvorfor Frp ikke har reagert på utstillingen i Oslo, sier Ulf Leirstein noe vi uten videre kan forvente: Han har ikke sett utstillingen.

Dette betyr en ting. På bakgrunn av utstillingen på Galleri F15, og kravet om å fjerne den, vil Ulf Leirstein definitivt reagere sterkere på Bjarne Melgård, og dermed også fremme krav om at den må stenges eller sensureres.

Noe annet ville ikke være mulig om det skulle finnes rimelighet og konsekvens i argumentene.

Det er kanskje ikke uten grunn at Moss Avis publiserte nettopp det bildet av Wiborg som ilustrasjon for interjuet med ham, uten at jeg vet noe om det.

Slike utfall knytter vi uansett til en historie oppegående nordmenn hardt arbeider for at vi aldri skal glemme.