Kommunestyrevedtaket i mars sa at Hølen skole skal bestå, dessuten ble rådmannen bedt om å legge fram forslag til en enparallell skole, eventuelt rehabilitering av nåværende skole, med SFO og barnehage innen 1.juni i år. Administrasjonen forbereder midlertidig overføring av elevene til Son skole i forbindelse med bygging av ny skole evt. rehabilitering av nåværende skole. Bruk av klasserom og lokaler i nåværende bygninger gjennomføres i overensstemmelse med kommunelegens anvisninger.
På foreldremøte den 20.april fikk foresatte på Hølen skole vite fra kolesjefen og rektor at skolen skulle flytte midlertidig til Son i 2-3 år allerede den 19. august 2009 og man hadde startet på å planlegge flytteprosessen. Nå går det litt fort i svingene i Vestby kommune vel!
Det er ikke sikkert at hele bygningsmassen skal erstattes. Tilstandsrapporten som ligger på kommunens hjemmesider sier at skolebyggene ikke er så skadelige at barn eller voksne ikke kan oppholde seg i sin hverdag her. Kun disponerte personer vil muligens føre ubehag ved å oppholde seg i bygningene. Det er trist lesing når man ser at alle kjellere i alle bygg er fuktige. Og dette fordi vedlikeholdet av drenering av overvann, som ikke er ledet vekk fra grunnmurene trekker inn, har vært bortprioritert i kommunen over år. Med få midler hadde fuktighet i byggene vært unngått.
«Noen» har klart å formidle at gymsalen kan gjerdes inn og benyttes av allmuen til idrett og foreninger fortsatt, i påventa av at totalplan ferdigstilles og eventuelle beslutninger om dette bygges skal erstattes eller ikke.
Men hvorfor planlegger administrasjonen i Vestby å flytte en hel generasjon barn vekk fra lokalmiljøet sitt før man har utredet ferdig (1.6.2009) og gjort detaljplanleggingen? Og dette skjer før ting har vært til politisk behandling.
Skolesjefen fortalte at det tok kanskje to år med bygging. Planleggingsfasen kommer til å ta ett skoleår, i mitt hode tar det da tre år der skoleområdet ikke skal brukes! Det betyr at alle barn født i 2003, 2004 og 2005 helt sikkert skal starte sin skolekarriere på Son skole og ikke i Hølen. Samt at alle barn født i 1999 og tidligere er ferdige som elever på Hølen skole for alltid.
Hvorfor kan ikke Hølen få brakker? Det koster 20-25.000 pr uke å frakte barna med buss fra Hølen til Son. Brakkeløsninger koster ikke så veldig mye mer. Ser politikere og administrasjonen kun på budsjettkroner når det er knapphet på ressurser? Jeg mener at livskvaliteten er et viktig påfyll i dagens samfunn og et viktig argument for at vi velger å bosette oss nettopp her i Hølen. Det bygges nye hus og flere nye familier flytter til Hølen for tiden. Reguleringsplanen fra 2004 gir rom for utbygging og tilflytting, og det er å lure folk når man flytter skolebarna ut av bygda i flere år.
Det ligger en hel grusbane til rådighet til midlertidige brakkeløsninger i en anleggs- og byggeperiode.
Hølens folk finner seg ikke i at administrasjonen og politikerne ikke tar seg tid til å planlegge i samarbeide med lokalmiljøet før eventuelt barna vurderes å flyttes. Derfor starter en underskriftskampanje der det kreves ny politisk behandling på:
1. God planlegging av nye Hølen skole og SFO i samarbeid med lokalmiljøet.
2. Hølen vil ikke være et dødt sted i flere år fordi skolen ikke brukes, dette vil få store konsekvenser for lokalmiljøet.
3. Barna skal fortsatt gå på skole og SFO i lokalmiljøet, dvs det kreves brakkeløsninger i planleggings- og byggeperioden på grusbanen.
4. Det estetiske og funksjonelle miljøet skal planlegges med dyktige arkitekter slik at tidstypiske fasader mot Store Strandgate bevares og integreres i eventuelle nye bygninger.

Bodil A.Holter forelder og landsbybeboer