Hølen har vært og er en levende bygd med en skolekapasitet på ca 150 elever, i sitt nærmiljø. Folk velger å bo på dette tettstedet fordi det er et pulserende lokalsamfunn der barna kan føle seg trygge og slipper å pendle til skole.
Vi bor i et lite tettsted der man kan observere at elever gjøre sine prosjektoppgaver med skolen, alene i nærmiljøet som andre skoler bare kan misunne dem. De kan ferdes i gater med fotoapparatet, langs elven, i skogen, ringe på hos de gamle for å spørre om intervju med en ro som faktisk gir skolekvalitet.
Hølen trenger å være en pulserende og levende bygd. Hvis skolebarna flyttes, blir det et "tomt" tettsted der både barn og voksne må pendle til skole og jobb. Det blir veldig stille i Hølen, og butikken vil merke dette umiddelbart.
Vestby kommune og NSB la ned Hølen stoppested i 1996, med lovnad om busser tilsvar-ende det togtilbudet som forsvant. Det varte ikke lenge før det gikk kun 4-6 busser i døgnet og vi ble avhengig av bil allerede i 1998.
Vestby kommune la ned biblioteket i Hølen i 2004 for å spare småtteri som kr 200.000 pr år.
Det er klart at det er penger å spare på å legge ned Hølen barneskole i et kommunebudsjett. Og vi kan skjønne at politikere og administrasjonen ser på budsjettkroner når det er knapphet på ressurser.
Men så var det livskvaliteten for skolebarna og kvaliteten til et lite tettsted med ca 1300 mennesker i skolekretsen. Jeg og mange med meg mener at livskvaliteten er et viktig påfyll i dagens samfunn og et viktig argument for at vi velger å bosette oss nettopp her i Hølen. Og det bygges nye hus og flere nye familier flytter til Hølen for tiden.
Å busse barna til Son skole er estimert til kr 5000 pr døgn. Med 200 skoledager utgjør det 1.000.000 kr pr år. Dagens paviljong på Hølen skole koster ca 20.000 pr måned, 240.000 pr år.
En barnehage er foreslått i politiske kretser på skoletomten i steden for skole. Nei, ny kommunal barnehage er regulert i 2004 på en annen tomt og bør prioriteres å bygges der infrastrukturen er tilrettelagt for barnehagetrafikk i bil.
Jeg mener at innbyggere i Hølen er berettiget til å kreve brakker til dem som har for dårlige klasserom i perioden fram til en byggekomité har kommet fram til en byggeplan er ferdig ca jan/feb 2010 (eller senere?).
Så bør man da vurdere om barna kan være i brakker - da også ut skoleåret våren 2010. Og om mulig i sitt nærmiljø i byggeperioden. Dagens beste bygning på Hølen skole er nett-opp "paviljongen".
Hvis noen klasser må flyttes i en byggeperiode, må det være 7. trinn, slik at øvrige elever slipper å bytte skole (unødvendig) to ganger i barneskoleperioden. Og ikke minst at det blir litt størrelse i det gjenværende skolemiljøet. Men aller helst at 1-7.-skolen opprettholdes i nærmiljøet.
Det er ingen som kan bevise at skolebygningeneer så skadelige at barn eller voksne ikke kan oppholde seg i sin hverdag her. Bygningene trenger oppussing og vedlikehold, men man trenger da ikke å flytte barna i slik plutselig hastverk uten å vurdere helheten i omfang av skadelig innemiljø.
Muligens kan en brakkeløsning på grusbanen ved siden av skolen gjøre nytten i ett til tre år mens man utreder og planlegger og eventuelt bygger noe nytt.
Kjære politikere! Tenk dere om! Ministeren sa det var ille på Hølen skole, men han sa ikke noe om å rasere et bygdesamfunn i løpet av få måneder.

Bodil A. Holter forelder og landsbybeboer