Om inkasso

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LESERBREVDet er ofte slik at en altfor lett flytter skylden og ansvaret på myndighetene, når en står i en litt vrien situasjon. Representant for Kredinor AS forsøker her å flytte den store stygge ulven bort fra seg selv og over på staten. Kredinor har gjennom årene fått noen gullkantede avtaler både gjennom inkasso og parkering og innbetaling av elavgifter. 

Kredinor gir sine parkerings betjenter lønn etter innsats, det vil si jo flere bøter de kan utgi så får betjenten tilsvarende høyere betaling. En klage på ilagt gebyr, kan sendes til parkeringsklagenemd, men de fleste får avslag. Det om det foreligger en gyldig avtale mellom Kredinor AS og grunneier, blir ofte ikke tema selv om det er vel så avgjørende for saken.Det at den bøtelagte ikke vet om det foreligger en gyldig avtale, ligger på manglende informasjonskrav fra myndighetene til parkeringsselskapet når de fikk godkjennelse til å utøve sitt yrke. Kopi av en slik avtale burde naturligvis forefinnes ved betalingsautomaten.

Det at Kredinor AS  kan holde på som de gjør, skyldes enten inkompetanse hos myndighetene, eller det at Kredinor AS selv utvider sin godkjennelse, uten at myndighetene er med i avgjørelsen om endringen av den opprinnelige godkjennelsen som ble gitt. 

Både klagenemnder og myndighetene er idag vel så vanlig representert med innleide konsulenter fra bransjen selv. gjennom sekretariatet. Representanten for sekretariatet har da i praksis en en arbeidsgiver(Kredinor AS)  som leier dem ut, og en kunde(Staten) som leier dem inn.  

Det er kanskje ikke så merkelig at det er en nødvendighet med at en idoktrinerer folket med at ting er basert på tillit, noe som de fleste vil naturligvis slå seg til ro med siden en stoler på staten. Skal den norske modellen fungere, så må nemlig folket stole på staten, ellers er det fundamentale grunnløst og kan raskt starte et opprør hos folket.  Kredinor AS utnytter igjen dette med at folk har tillit til staten, folk er helt uvitende om at det er Kredinor AS som fører staten til sine avgjørelser.  Kredinor forholder seg mest til Forliksråd og Namsmenn, det er kun noen få saker som kommer frem til domstolene. Derfor blir ikke bransjen dømt. I en forliksklage, kan ikke forliksrådet dømme en saksøker, det eneste en vil oppnå er å få saken avvist. Det betyr at forliksrådet er et mekka for falske fakturaer. En innklaget kan også få en uteblivelsesdom ved manglende oppmøte eller tilsvar. Idag sender Kredinor AS brev igjennom EA, hvor både brev og konvolutt er elektronisk satt opp mot hverandre. Når mottaker av brevet svarer, så er det eneste alternativet å sende tilsvaret rekommandert. En rekommandert sending dokumenterer bare at et brev er sendt og mottatt, ikke hvilket brev eller eventuell  hvilken sak. Det betyr at det er opptil mottaker å knytte dette oppimot sak, igjen er forbruker knyttet oppimot tillit til systemet. 

Gjeldsofferalliansen ble i hovedsak opprettet for å hjelpe folk i økonomiske vanskeligheter, hvor kontakten er basert på et betalende medlemskap. Både Forliksråd og Namsmenn promoterer til at en bør kontakte dem, det som ikke kommer frem er at den betalte medlemskontingenten går tilbake til bransjen selv.      

Følgende må endres for å rydde opp i denne cowboynæringen:

1. Brudd på inkassoloven, må uten unntak bli håndtert under straffeloven. 

2. Det må bli slutt på at bransjen selv leier ut konsulenter til sekretariatet eller de de som skal       avgjørelsen i en sak. (Inhabilitet gjelder idag kun i forhold til slektsskap, derfor blir ikke slike forhold oppdaget eller håndtert.)

3. Posten må omreguleres slik at en får tilbake funksjonen med rekommandert postgang i slike saker. Idag har bransjen inngått geniale avtaler gjennom paraplyorganisasjonen Virke AS. På motsatt side sitter forbrukeren med regningen og en langt dårligere mulighet en bransjen selv.  

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags