Bodil A. Holter, forelder og landsbybeboer i Hølen, spør i Moss Avis i går om politikerne i Vestby går bort fra løftene sine.
Nei, vi politikere i Vestby Ap mener fortsatt det samme som på folkemøtet i Hølen den 16. mars. Hølen har behov for en ny skole.
Når vi sier dette, må vi samtidig se dette som en del av det totale tjenestetilbudet i Vestby kommune og videreutvikle det best mulig. Vestby Ap er opptatt av å finne praktiske, gode og gjennomførbare løsninger på utfordringene vi har i vår kommune, dette gjelder også Hølen skole.
Løsningen som velges for Hølen skole skal være basert på fakta, det vil si tilstandsrapporter for nåværende bygg, hva en eventuell oppgradering av disse byggene vil bety ifht funksjonalitet, universell utforming, miljø, trafikksituasjon, inneklima, kapasitet, videre vedlikehold og økonomi vurdert oppimot valget å bygge en helt ny skole.
Videre vet vi at Hølen også trenger en ny barnehage. Da synes vi i Ap det er naturlig å se på det totale behovet i Hølen. Det er derfor vi ber administrasjonen i Vestby kommune utrede muligheten for å samlokalisere skole, SFO og barnehage. Det betyr ikke at vi har valgt denne løsningen, men at vi ønsker den utredet.
Vi vil at Hølen skal ha en skole for alle - også for dem som er disponert for luftveisplager. Gjennom å ha hovedfokus på barn og unges tilbud i Hølen, det generelle behovet blant innbyggerne, læreplaner, reguleringsplanen for Hølen, befolkningsprognoser, trafikk- og miljø hensyn og næringslivsinteresser skal vi ende opp med en god og fremtidsrettet skole i Hølen.
Gjennom prosessen, som er i sin spede begynnelse, ønsker vi å tilby elever og lærere en best mulig midlertidig løsning. Vedtaket om å flytte Hølen skole midlertidig inn i lokalene til Son skole anser vi som en god løsning i forhold til inneklima, funksjonalitet og ikke minst for elevenes sikkerhet.
Ønsket om at elever og lærere får bli i Hølen i byggeperioden og bli gjerdet inn på grusbanen i brakker kan vi forstå, men mener at alt som følger med et så stort byggeprosjekt umuliggjør dette. Skulle konklusjonen av prosessen bli at nye Hølen skole skal bygges på samme område som dagens skole, behøver en ikke gå lenger enn til Vestby videregående skole for å se hvilke utfordringer det byr på for å opprettholde et godt, trygt og funksjonelt skoletilbud gjennom en omfattende byggeprosess.
Tenk på all støy et stort byggeprosjekt fører med seg - ikke lett å konsentrere seg da, og i tillegg vareleveringer til byggeplassen med store lastebiler langs Store Strandgate - ikke lett å være liten fotgjenger da. En brakkeløsning er sikkert gjennomførbart, men vi ser ikke det som den beste løsningen for elever og lærere. Økonomisk ser vi at det argumenteres med at dette ikke vil koste mer enn å busse barna til Son skole. Det stemmer vel ikke helt. Det er ikke tatt med etableringskostnader for en slik brakkeløsning, heller ikke levering og montering, etablering av strøm, vann og kloakk og flytting av IKT-utstyr osv. I tillegg skal sikkerheten til elever og lærere ivaretas ved en slik løsning, og eventuelle pålegg fra for eksempel brannvesen må også med i regnestykket.
Vi sier ja til dialog med Hølens innbyggere, og at gjennom dialog skal vi nå målet om en god skole for alle i Hølen – men mener at forslaget om midlertidig flytting til Son skole er den beste løsningen i byggeperioden.
Bente Antonsen Vestby Ap