Om innbyggerinvolvering i Nye Moss

Rives: Store deler av det som er kjent for mange som Nyquistbyen er allerede borte, BBM mener likevel at det er tid for kvalitetssikring, ikke minst fordi det kan påvirke den videre utviklingen i positiv grad.

Rives: Store deler av det som er kjent for mange som Nyquistbyen er allerede borte, BBM mener likevel at det er tid for kvalitetssikring, ikke minst fordi det kan påvirke den videre utviklingen i positiv grad. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Visjonen for Nye Moss består av fire ord silet ut etter kommunenes prangende gjestebud.

DEL

DEBATT Visjonen for Nye Moss består av fire ord silet ut etter kommunenes prangende gjestebud. I Fellesnemnda vanket mye ros for måten innspillene ble filt og silet med stor respekt for deltakerne. Enhver endring ville krenke deltakernes engasjement sa Rønningen, Rundblad og Fløgstad. Så bra! I samme møte ble et opprop fra 1200 deltakere behandlet for annen gang. Begge ganger manglet varsel, saksdokumenter, innstilling og selve oppropet!

De 1200 ba Fellesnemda om en nøytral presentasjon av utviklingen av jernbanen og at partene skulle presentere oppdaterte kunnskap om alternativene. De viste til Myraalternativet og alle sjokkmeldinger om dobbeltsporet etter vedtaket i 2016. I møtet haglet falske påstander om at BBM krever omregulering, utsettelse og stopp i pågående arbeid. Men 1200 personer ba kommunen om å ta to statsråds anbefaling på alvor. De ville overlate spørsmålet om trasévalg til Samferdselsdepartementet.

I de siste 12 måneder har det vist seg at:

  •        Rv19 lar seg ikke gjennomføre som forutsatt i NTP 2018.
  •        Kommunen har ingen styring på byggeprosessen på grunn av unntaksbestemmelser.
  •        Varslet detaljregulering av Moss havn er utsatt.
  •        Kommunale eiendommer i Nyquistbyen er innløst til kostpris, uten 300 prosent fortjeneste som lovet i Sjøsiden avtale.
  •        Worst case skadene knyttet til anleggsarbeidene er økt ti ganger siden 2016. Hvor mye mer kan de øke og hva med konsekvensene for miljø, infrastruktur og helseskader for berørte?
  •        Arbeidstilsynets varsel til BaneNOR er fortsatt ikke besvart. Kan Arbeidstilsynet erklære totalentreprisekonkurransen ugyldig?
  •        Både Forsikringsentreprise- og Totalentreprisekonkurransen bygger på det samme mangelfulle anbudsgrunnlaget. Forsikringskonkurransen er allerede avlyst. Blir Totalentreprisekonkurransen også avlyst? Får vi store tillegg og utsettelser?
  •        Havner Bane NORs digre og miljøfiendtlige togparkeringsanlegg på Halmstad?
  •        Svømmebassengtilbygget ved Mossehallen er allerede utsatt 5 år. Blir det noe av dette?
  •        Hva mer er i vente i 2019?

Med Myraalternativet kan mange av disse utslagene unngås.

Uansett hvilken trasé som velges vil det få store konsekvenser for Nye Moss.

Kommunens fagfolk maktet ikke å beregne konsekvensene av vedtatte dobbeltspor. Med en nøytral kvalitetssikring av Myraalternativet kan Samferdselsdepartement overta stafettpinnen før det er for sent.

Nå vil rådmennene i Moss og Rygge avvise saken på nytt.

Utredningene som allerede er gjennomført av Norsk Bane, Bedre Byutvikling Moss og Statens vegvesen viser at fordelene knyttet til Myraalternativet er store. Før saken behandles i kommunestyrene må de økonomiske, planfaglige og juridiske konsekvensene utredes nøytralt. Uten det vil kommunestyrebehandling bare preges av flertallets fordommer og spekulasjoner.

Rådmennene hevder at vi krever stopp i forarbeidene mens kvalitetssikringen pågår. Men – det er helt feil – stopp er unødvendig fordi:

1. Riving av Nyquistbyen er tragisk, men familiene er allerede flyttet.

2. Rivningstomta blir en skamplett i byens historie, men såret kan leges hvis vi slipper jernbaneskinner og konteinerhavn og får en positiv byutvikling der.

3. Forarbeidene som pågår i Mosseskogen er brutale, men de kan brukes for Myraalternativet.

4. Sporene som anlegges på havna kan brukes til midlertidige hensettingsspor og økt kapasitet på banen etter behov.

Forarbeidene gjør at en eventuell utsettelse, har ingen negativ konsekvens for ferdigstillelse av IC banen eller Moss.

Rådmennene skjuler alt dette! Realiteten er at begge rådmenn bruker feilopplysninger for å hindre realitetsbehandling av folkets Myraalternativ. Samtidig hevdes at begge kommuner oppmuntrer til økt innbyggerinvolvering!

Artikkeltags