La oss begynne med noe som var både underlig og gledelig. I det siste har vi alle fått sett hvordan det står til med Hølen skole - ja selv kunnskapsministeren ville se dette med selvsyn.
Det gledelige med denne saken er at posisjonen i Vestby nå signaliserer at de vil rive hele skolen og bygge nytt. Dette har Vestby SVs fulle støtte.
Vi er ikke så imponert over at noen politikere sier de ikke visste at skolens forfatning var så dårlig. Jeg kjøper ikke helt den unnskyldningen - jeg har lenge visst det, og har snakket ofte om at skolen må fornyes. Kanskje har Ludvigsen og Vestby Ap vært så opptatt av å bygge en storhall, at de ikke helt greier å se hva som er de reelle utfordringene i Vestby?
Av mystiske grunner vedtok det politiske flertallet i kommunen at vi skulle gå igjennom alle skolekretsene i kommunen. Mystisk, fordi det bare er mellom kretsene Brevik og Son det er problemer.
Men et vedtak er et vedtak, og i skolekomiteen hadde administrasjonen lagt til rette for at vi skal jobbe oss gjennom kretsene fra syd til nord. Men det ville ikke Ap og Høyre - nei, de ville se på alle.
De ville på ingen måte gå inn i de kretsene hvor det er problemer. Brevik skole renner over av skoleunger og lærerne har dårlige arbeidsforhold. Knappe tre kilometer unna ligger den splitter nye Son skole, som bare er halvfull og har gode arbeidsforhold både for elever og lærere.
Alle må forstå at grensen må flyttes for å sikre en god utnyttelse av våre skoler. Men: Nei, sier Ap og stikker hodet i sanden. SV har lenge ment at vi må ta tak i dette, og vi støtter et forslag om en slik endring fra august 2010. Alle må forstå at vi ikke kan begynne på et 7. byggetrinn på Brevik når vi har en skole med god kapasitet like i nærheten.
En skal være forsiktig med å bruke sterke ord - men dette er politisk feighet.
Kjell Meek Vestby SV