Gå til sidens hovedinnhold

Lettelser for livgivende relasjoner

DEBATT

Endelig kom regjeringen med lettelser i tiltakene for psykisk syke og for de gruppene smitteverntiltakene rammer ekstra hardt.

Nå blir organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for personer med rus- og psykiske helseproblemer igjen mulig, så lenge dette gjennomføres utendørs, skjer i grupper på inntil fem og alle deltagerne kommer fra samme kommune.

Disse lettelsene er en anerkjennelse av at tiltakene treffer oss ulikt. Sårbare grupper og mennesker som sliter psykisk har vært hardt rammet i pandemien og vil være det i lang tid. Enkelte strever med å få livet til å henge sammen hvor ensomhet og begrenset nettverk blir en del av hverdagen. Da blir det fint å få mulighet til å delta i organiserte aktiviteter utendørs. Når regjeringen vurderer nye tiltak og i ytterste konsekvens enda strengere besøksforbud er det viktig å igjen rette blikket mot de mest sårbare og de som trenger relasjonell kontakt som en del av sin oppfølging og behandling. For noen er det livsnødvendig – for mange er besøk håp og lindring i en tung tid. Mennesker som er tilknyttet psykisk helsevern er det fordi de må, de trenger profesjonell oppfølging, menneskelig kontakt og aktivitetstilbud for å holde ut. Det er livsviktig å ha noe å gå til, det bidrar til håp, struktur og mening og hjelper oss til å se mulighetene. Det er relasjonene som redder og trøster oss, og effekten av smitteverntiltakene må ikke slå dårligere ut enn det vi forsøker å oppnå.

Kommentarer til denne saken