Linus fikk jobb i Generasjon M som 16-åring. Det ble en viktig inspirasjon til å ta mer utdannelse og få seg fast jobb.

– Det var veldig greit å jobbe i Generasjon M. Jeg fikk mye arbeidserfaring, som var gull verdt å ta med videre. Noe av det viktigste jeg lærte der var å kunne snakke med alle typer mennesker på en god måte, sier Linus.

I dag er Linus blitt 19 år. Han har tatt fagbrev som datateknikker og har fått seg jobb i en IT-bedrift i Oslo.

Lillebror overtar

Nå har Moss kommune og Generasjon M tegnet kontrakt for tre nye år. Leo, som er lillebroren til Linus, er blant de nye ungdommene som har fått jobb der nå.

Generasjon M retter opp i to store samfunnsproblemer: Ensomhet blant eldre og et arbeidsmarked som er lite tilgjengelig for unge.

Teamleder Cora Carlsen i Moss Generasjon M veldig glad for at avtalen nå er forlenget med tre år.

– Generasjon M er et fint tilbud til ungdommer som ønsker å komme seg i arbeid og få jobberfaring. Hver lørdag besøker unge mossinger mellom 14 og 20 år Melløs sykehjem og omsorgsbolig, Eddaveien og Skoggata omsorgsbolig og bidrar med aktiviteter, sier Carlsen.

For tre år siden signerte Generasjon M avtale med Moss kommune om dette opplegget. Hvert år siden har kontrakten blitt fornyet, for ett år om gangen.

Framtidens arbeidstakere

– I tre år har Generasjon M blitt utelatt i budsjettforslaget fra kommunedirektøren. Men tilbudet har blitt reddet av politikere som erkjenner samfunnseffekten og viktigheten i tiltakene mot ensomhet og for arbeidet for framtidige arbeidstakere i helsesektoren eller andre viktige samfunnsområder, sier Carlsen.

– Moss er en foregangskommune på dette feltet, sier Carlsen.

Ungdommene som jobber i Generasjon M har blitt intervjuet om effekten av opplegget for dem, og svarene er oppløftende:

  • 20 av 22 svarte at de føler seg mer attraktive på arbeidsmarkedet
  • 21 av 22 føler seg bedre i stand til å håndtere uforutsette situasjoner
  • 21 av 22 føler seg mer til nytte
  • 21 av 22 har fått større tro på egne evner til å få til det de ønsker