Lions Club Moss arrangerer hvert år nissetoget gjennom byen vår. Inntektene fra salget av juleposer og nek i forbindelse med nissetoget gir klubben vår kjærkomne inntekter, som igjen gir oss mulighet til å støtte andre, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hva støtter vi i Lions Club Moss? Lokalt er vi med å arrangere den årlige festen for de handikappede i byen, vi støtter Verdifestivalen og bidrar økonomisk til diverse sammenkomster for eldre. Mange lokale lag og foreninger har opp gjennom årene fått bidrag til sine aktiviteter fra oss. Nasjonalt er vi kanskje mest kjent for Lions Røde Fjær aksjon, som har bidratt betydelig til Beitostølen helsesportsenter, og Lions førerhundskole i Oslo.

Vi jobber også internasjonalt med for eksempel; Orkester Norden (sommerleir for unge nordiske og baltiske musikkstudenter), Vannprosjekter i Afrika, Øyehelseprosjekt i Afrika og Lions ungdomsutveksling i inn- og utland

- Aid In Meeting (et bistand- og kulturprogram for medlemmer av Lions Club Norge i alderen 20-30 år). Alle Lions-klubbene i Norge bidrar i fellesskap til disse de internasjonale prosjektene. Lions Club Moss har engasjert seg betydelig i ett øyeprosjekt og landsbyprosjekt i Zambia som ledes av ett av medlemmene i klubben. Prosjektet fokuserer spesielt på unødvendig blindhet hos barn. Prosjektet vil få stor betydning for befolkningens øyehelse. Dette prosjektet støttes også av Lions internasjonale fond. Landsbyprosjektet i Kayumweyumwe er også et satsningsområde blant klubbens medlemmer. Fokuset i dette prosjektet er utdannelse av barn i praktisk retning.

Klubbens siste satsning er å gi barn en bedre mulighet i Ukraina. Dette er et samarbeid med andre Lions-klubber i distriktet vårt. Målet er å sende 100 stk. strømaggregater til Lions Club Kiev, som så sørger for videre forsendelse til skoler, barnehager og barnehjem. Lions Club Moss ønsker seg nye medlemmer for å kunne fortsette og utvikle arbeidet vårt. Ønsker du å bidra er det bare å ta kontakt med oss! Vi ønsker alle en Riktig God Jul