Et par medieoppslag i år har engasjert og dels opprørt Høyre: En rullestoltrengende måtte vente i månedsvis på et kort besøk fra ergoterapien for å få kartlagt sitt behov. Så var det en hjelpetrengende innbygger som på kort varsel fikk avlyst sitt hjemmebesøk fra kommunen. Vedkommende valgte da selv å engasjere samme hjelp privat og ba kommunen dekke kostnaden. Noe de «selvsagt» ikke gjorde.

I siste møte i utvalg for Helse og mestring var faktisk alle partier enig om å løse den første problemstillingen – raskere ergoterapitjenester, tross sin «allergi» mot private helsetjenester. Blant flere andre tiltak er en mulig løsning å kjøpe ergoterapitjenester privat, dersom andre løsninger ikke lykkes. Nettopp slik Høyre foreslo for flere måneder siden. Dette blir nå utredet. Hurra!

Men når det gjelder hjemmehjelp som svikter – og da å kjøpe private tjenester der, eller gi økonomisk kompensasjon, se det ville ikke de røde engang være med på å utrede. Høyre og Frp ble derfor stående alene om et slikt forslag. Problemet er generelt lite - det leveres gode tjenester til «nesten alle». Men for den som plutselig ikke får den lovede tjenesten er det alvorlig nok. Så her trådte «allergien» mot private helsetjenester – eller en kompensasjon til innbyggeren - plutselig inn for fullt. Forstå det den som kan.