Under NRK sitt nye Brennpunkt-program «Omsorg bak lukkede dører – Hjemme best?» slås det fast at stadig flere svært syke eldre bor hjemme. Og antall sykehjemsplasser blir færre! Hva har Moss Arbeiderparti tenkt til å gjøre med det?

I forbindelse med Stortingsvalget hadde statsminister Jonas Gahr Støre den 30.august 2021 en kronikk i Moss avis. Der starter han med; «Arbeiderpartiet vil at alle skal ha en god alderdom», og fastslår videre at innen 2060 vil det være dobbelt så mange over 70 år, tre ganger så mange over 80 år og fem ganger så mange over 90 år. Han skriver også; - «Men det vi ofte glemmer når vi snakker om at vi blir flere eldre og konsekvensen det har for velferdsstaten, er den gode nyheten - at vi lever friskere liv og vi lever lengre liv. Men fortsatt vil mange trenge en trygg sykehjemsplass

Støre skriver videre i sin kronikk; - «Det største løftet vi skal gjøre i norsk eldreomsorg, må handle om trygghet og god behandling". Han lister så opp ti løfter som i hovedsak går på det å bo hjemme, som han lover at Arbeiderpartiet skal følge opp. Et av disse er; - «Flere typer boliger for eldre, som bokollektiv, eldretun og tilpassede boliger med bemanning».

Når de som utgjør styringsflertallet i Moss kommune, kom sammen i september 2019 hevder vi at det ble inngått endel avtaler mellom de seks partiene Ap, Sv, Rødt, KrF, Sp og MDG. Et av feltene var rusomsorg. Det er bra. Det oppstod et begrep kalt «robuste boliger», hvor kommunen hadde allerede gått til anskaffelse av små «ferdigboliger» som skulle spres rundt om i kommunen, to og to. Et sted som ble valgt av MK Eiendom var Tverrveien 6, tomten etter Ekholt barnepark, som ligger bare 50 meter fra Ekholt sykehjem og en rekke kommunale omsorgsboliger.

Vi har sagt og skrevet at det både er uetisk og en helt feil plassering av to robuste boliger. Vi har hatt adskillig mange møter med våre folkevalgte, med leder i planutvalget og leder MK Eiendom, hvor vi har påstått at det finnes kommunale tomter på Ekholt, som er mer egnet til å huse disse to robuste boligene.

Vi har fortalt adskillig mange ganger at 140 eldre pleietrengende i sykehjemmet og omsorgsboligene, samt Nordskogens borettslag for eldre kan føle angst og utrygghet med at dette rus-og psykiatritilbudet skal etableres i deres nære bakgård. Vi har etterlyst risikovurdering for berørte innbyggere i 1,5 år nå – for sykehjemmet spesielt. Den har vi aldri sett og det viser seg at den ikke finnes heller!

Vi har også fortalt at vi heller ønsker oss en utbygging av flere små leilighetsbygg for de eldste, og ikke minst mange flere demensboliger i og ved Tverrveien 6. Ved Ekholt sykehjem er det både plass og mulighet til å bygge. Hvilke andre bedre steder er det planlagt for fremtidens omsorgs-bo i denne delen av kommunen? Utredning av fremtidens omsorgs-bo og boligplan kommer tidligst til høsten 2023, eventuelt ikke før våren 2024. Bind ikke opp tomteplass til andre formål før vi vet planen for dette. For det er veldig sannsynlig at det er nettopp ved Ekholt sykehjem utvidelsen bør og kan skje.

Vi forventer at «styringskameratene» i Moss kommune begynner å ta meg og deg og oss på alvor. Mange flere, også i Moss kommer til å få demens. Mange fler i Moss vil føle stor grad av ensomhet og utrygghet. Mange fler i Moss ønsker ikke å bo hjemme, alene. For som også de folkevalgte i Moss skjønner, kan ikke alle bo hjemme. De alle fleste av oss vil få et ekstraordinært behov på våre eldre dager, du også! Vi er enig med Støre når han hevdet; - fortsatt vil mange trenge en trygg sykehjemsplass.

Da må tilbudene legges til rette.

Statsministeren fastslår; «Arbeiderpartiet vil at alle skal ha en god alderdom».Det er ikke god alderdom å gjøre hverdagen for de mange eldre pleietrengende på Ekholt sykehjem og omsorgsboliger utrygg. Det er ikke god eldrepolitikk å bevisst spre utrygghet. Arbeiderpartilederen skriver videre i sin kronikk; - «Det største løftet vi skal gjøre i norsk eldreomsorg, må handle om trygghet og god behandling». Moss Arbeiderparti er største parti i «posisjonen». Moss Arbeiderparti sitter med utvalgsleder i plan, bygg og teknisk. Det er de, og kun de som kan stoppe robuste boliger i Tverrveien 6, og på den måten slå et slag for dagens og fremtidens eldre og demente. Snart er det kommunevalg. Vi tror eldresaken blir sentral, også i Moss.