Viser til svar fra Titti Aarnes den 26 oktober 2020 på mitt innlegg den 19 oktober vedrørende lokaldemokratiske utfordringer.

For det første er det svært hyggelig at innbyggere gir tilsvar på de leserinnlegg som blir trykt. Det betyr at det eksisterer nettopp det engasjementet som er en forutsetning for vårt lokaldemokrati. At du er kritisk til det jeg skriver er også det som jeg mener styrker vårt demokrati. Det er ingen av oss som sitter med fasiten på hva som er rett og galt. Og det er heller ingen av oss som ikke har rett i noe av det vi skriver. De beste løsningene for hverandre ligger nettopp i den debatten, den diskusjonen og den interaksjonen som utspiller seg mellom to eller flere mennesker, enheter, kommunen, fylket eller nasjonen. Og det er nettopp det jeg forsøker å få fram i mitt leserinnlegg om lokaldemokratiet.

Jeg mener vårt lokaldemokrati er truet. Jeg mener det nasjonalpolitiske handlingsrom blir mer og mer begrenset. Og jeg mener noe av det jeg opplever som gryende opprør med blant annet de store omveltningene i meningsmålingene den siste tiden, er nettopp på grunn av at folket føler at de ikke blir hørt eller at de ikke er fornøyd med den samfunnsutviklingen vi har sett de senere årene. Ved misnøye kommer engasjementet som vi blant annet har sett i forbindelse med BPA engasjementet.

Og da ser vi at folk engasjerer seg, noe ditt leserinnlegg viser og jeg setter stor pris på.

Jeg takker derfor for de tilbakemeldinger og innspill du gir. Det er slik jeg er i stand til å utvikle meg og mine perspektiv.

At jeg bruker retorisk ulike spørsmål som spørsmålet rundt BPA, for hvorfor enkelte engasjerer seg, er nettopp det at jeg ønsker å påpeke at det er viktig å engasjere seg og at det er behov for å lytte til de som engasjerer seg! Det er ikke fordi jeg er kritisk til verken den ene eller den andre løsningen, men at vi alle bør engasjere oss, og ikke minst har en mulighet til å være med å påvirke i de saker som vi bryr oss om. Det er dette politiske handlingsrommet jeg er bekymret for er på vei til å begrenses som at dine meninger ikke skal bli ivaretatt like godt i fremtiden som de ble for noen år siden. Ved å stemme er det meningen at vi skal velge den politiske representanten som kan ivareta våre interesser. Da må det også eksistere et handlingsrom for representanten.

Det er nettopp dette handlingsrommet jeg ønsker å forsvare. Vi sitter alle med ulike oppfatninger. Men vi som er politiske representanter skal etter beste evne lytte til og tilfredsstille innbyggernes behov. Da er det viktig at vi som nettopp er representanter lytter til de som føler at de ikke blir ivaretatt. Da er det viktig med kommunikasjon og informasjonsutvekslinger mellom brukere, kommunen og vi som er innbyggernes representanter.

Min tanke da jeg ble valgt som varaordfører var å prøve etter beste evne å lytte til, svare på og engasjere meg i de henvendelser som kommer. I tillegg forsøker jeg å oppsøke og involvere meg i områder som jeg hører er problematisk for enkelte. Jeg har ved flere anledninger bedt om møter med innbyggerne etter å ha fått tilbakemeldinger om forhold som enkelte opplever som ikke greit. Og jeg ser nå på flere saker etter direkte henvendelser fra innbyggere. Jeg har også notert meg gjennom leserinnlegg at BPA- ordningen er et område som er utfordrende for noen og jeg kunne derfor tenke meg et møte med deg eller flere for å ha en samtale om de utfordringer dere har og kanskje prøve å se disse utfordringene i relasjon til de løsninger kommunen kan gi. For det handler nettopp om å snakke sammen om å finne løsninger tilpasset den enkeltes behov og ønsker.

Vi ønsker å kjempe for alle, fordi vårt samfunn blir aldri bedre enn vårt svakeste ledd – uansett hvor det leddet måtte befinne seg. Det er i fellesskap vi er i stand til å finne gode løsninger for hverandre. Det håper jeg vi også finner med BPA tjenesten.

LES OGSÅ:

Til varaordfører Tor Petter Ekroll

Ikke "alle skal med" i Moss

BPA-ordningen: Lenge leve valgfriheten

«Jeg har disse menneskene rundt meg hele døgnet og kroppen min er ingenting uten hjelpen fra disse menneskene.»