Lokalpolitikk og innbyggerinvolvering: Har vi demokrati i Moss?

Pia Eva Irene Reier, Ny Kurs. Bildet er fra 200 års-markering av signeringen av Mossekonvensjonen.

Pia Eva Irene Reier, Ny Kurs. Bildet er fra 200 års-markering av signeringen av Mossekonvensjonen. Foto:

Av
DEL

DEBATT Har vi demokrati i Moss?

Jeg er relativt ny i politikken, men har alltid vært samfunnsengasjert. I 2019 ble jeg medlem av Ny Kurs, et parti som sto for mange av mine verdier. Ikke minst er innbyggerinnvolvering viktig, fordi jeg mener at de som bor i Moss skal bli hørt i saker som angår oss.

Ved kommunevalget i 2019 ble Ny Kurs 3. størst, og med det steg håpet om at vi skulle få til en endring av maktbalansen i kommunen. Stor var min forundring når vi allerede på valgnatten så at Ap kalte inn SV, Rødt, MDG, KrF og Senterpartiet til samtale om å danne en posisjon (et flertall). Ny Kurs, FrP, V og Høyre ble holdt utenom, og ble i virkeligheten spilt ut over sidelinjen. Dette tror jeg påvirker folks lyst til å bruke stemmeretten sin, fordi stemmen blir brukt i et taktisk spill. Dette var heller ikke kommunisert i forkant av valget.

Videre har jeg lært at saker til Kommunestyret ofte først blir fremmet for diverse utvalg, som består av representanter fra de forskjellige partiene. Forhåpentligvis behandles sakene bredt i de ulike partienes gruppemøter, der både de folkevalgte og øvrige medlemmer av partiene får si sin mening. Det er i hvert fall fast praksis hos Ny Kurs for hvert kommunestyremøte og utvalgsmøtene. Her kommer man til et resultat som man tar med seg til kommunestyre- eller utvalgsmøte.

Sånn sett har vi en form for demokrati, som tilsynelatende lar alle sider komme fram. Problemet er bare at posisjonen bruker sitt flertall til å trumfe gjennom saker, og at de i liten grad hensyntar eller i det hele tatt er innstilt på at det kan være fornuftige innspill og argumenter fra opposisjonen, så vel som innbyggere.

Dette viser seg ofte ved at posisjonen 2-3 dager før Kommunestyret går ut i lokalavisen og i forkant proklamerer endelig utfall i en aktuell sak. Da har posisjonen på «kammerset» bestemt seg for hva de skal stemme, før det er behandlet i Kommunestyret. Det vil si at man har bestemt seg før man har hørt opposisjonens argumenter, noe som oppleves lite demokratisk. Demokrati for meg er at alles synspunkter skal komme fram, før man tar en informert beslutning.

Jeg tror at en av grunnene til at mange folk ikke engasjerer seg i politikk, er nettopp problemet med at man ikke føler at man blir hørt. Politikerne skal være våre ombudsmenn og jobbe for kommunens beste. Jeg er fullt klar over at det er mange saker å sette seg inn i, og at man ikke kan forvente at politikere kan være eksperter på alt. De bør derfor vise litt mer ydmykhet for det faktum at de er amatører.

Man har prøvd å involvere innbyggerne med informasjonsmøter/ temamøter, og man har åpnet for at innbyggere kan holde et 5 minutters innlegg om sin sak før utvalgsmøter og Kommunestyremøte. Dette er positivt, dersom det faktisk kan bety en forskjell. Informasjonsmøtene bærer dessverre litt for mye preg av enveis kommunikasjon, noe som skaper frustrasjon. Jeg har selv deltatt på flere av dem og mange har ønsket bedre tid til diskusjon i etterkant. I de tilfellene det har vært en form for dialog og innhenting av synspunkter, har det ikke blitt dokumentert på en måte man kan gjenfinne som innbygger.

Nå står vi foran et vanskelig budsjettarbeid. De politiske partiene er enig om å avstå fra partistøtte (i forhold til antall stemmer). Dette er Ny Kurs enig i, selv om det innebærer 0 kr til vårt politiske arbeid, siden vi ikke har noe moderparti i ryggen. Verre er det at det siste Kommunestyret før valget bestemte politikerlønningene, inkludert ordførerlønn og varaordførerlønn. Det er fullt lovlig, men burde man ikke se på en ny løsning? Snakker om å sette "bukken til å passe havresekken".Burde ikke Staten satt noen grenser for hva slike lønninger bør være nasjonalt, slik at det ikke er opp til enhver kommune? Det er mange områder man nå må snu hver sten for å finne innsparinger. Jeg håper at det ikke vil gå ut over de svakeste i samfunnet.

Jeg tror at demokratiet vil kunne styrkes dersom man forbedrer muligheten for at innbyggerne kan bli hørt, også innenfor den 4 årige valgperioden. Det holder ikke å si at vi er valgt og har flertall, så derfor er avgjørelsene våre demokratiske.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.