Gå til sidens hovedinnhold

Løs situasjonen for våre nordiske arbeidspendlere!

DEbATT

Den 29. januar innførte den norske regjeringen innreiseforbud fra Sverige og Finland og fjernet derved unntaket for grensearbeidere fra disse landene til å reise til Norge. 6000 svenske arbeidspendlere savner nå mulighet til å dra på jobb og risikerer å måtte gå hjemme i flere uker uten lønn.

De menneskene i Sverige som bor i våre grenseområder, og som før pandemien betraktet våre naboland som et like selvsagt arbeidsmarked som det svenske, har nå smertelig erfart at de savner grunnleggende beskyttelse og rettigheter på grunn av at de har valgt å jobbe i et annet land.

Den nordiske arbeidspendlingen har lang tradisjon. Takket være samarbeidet i Nordisk Råd har vi siden 1954 hatt et felles arbeidsmarked der hver og en står fritt til å søke jobb i et annet nordisk land. Nordisk Råd har siden den gang jobbet for å fjerne flere hindre for pendlere på tvers av grensene, og selv om vi har ulike skatte- og forsikringssystemer, har vi lykkes å løse mange av de administrative problemene som arbeidspendlere kan støte på.

Når det gjelder håndteringen av grensespørsmålene under koronakrisen, er det tydelig at nasjonale interesser har gått foran og på bekostning av menneskene i grenseregionene. Vi vet at landenes ulike strategier har skapt vanskelige dilemmaer for beslutningstakere på begge sider av grensen.

Men vi ser det ikke som en unnskyldning å ikke ta ansvar for de menneskene som rammes. Det er viktig å minne om at det ikke er bare svensker eller Sverige som rammes. Norge er for en stor del avhengig av svensk og finsk arbeidskraft. Ikke bare i helsevesenet, men også i industrien og andre sektorer.

De seneste ukers rapporter om koronamutasjoner har foranlediget mye strengere regler ved grensene. Nesten hver uke har mennesker som har familie eller arbeider over grensen, blitt møtt av nye regler. Vi forstår at den nasjonale interessen veier tyngst. Men vi må også løfte blikket og se hvilke konsekvenser våre ulike beslutninger får her og nå, og på sikt.

Vi sosialdemokrater som er engasjert i det nordiske samarbeidet, har i løpet av pandemien fått understreket betydningen av å samordne alle avgjørelser som berører våre grenser. Vi vil nå oppfordre både den svenske regjeringen og den norske til å løse situasjonen for våre arbeidspendlere. Vi behøver hverandre nå og kommer definitivt til å behøve hverandre i morgen.

Arbeidere med en fot i hvert land, som vanligvis er de beste ambassadørene for det nordiske samarbeidet, skal ikke behøve å havne mellom to stoler. Vi risikerer da å skape sår i tilliten mellom våre land som det kommer til å ta lang tid å lege.

Kommentarer til denne saken