Gå til sidens hovedinnhold

Løse mosseutfordringer eller drive omkamp?

DEBATT

Et samlet politisk miljø med ordføreren i spissen, er invitert til et møte med statsråd Hareide den 2. mars. Tema for møtet er den nylig publiserte NGI-rapporten og ny kunnskap om områdestabiliteten i Moss sentrum og Moss Havn. Økt skredfarerisiko krever mer av jernbaneprosjektet og Bane NOR vil vurdere denne risikoen og nødvendige tiltak som blant annet vil medføre at Fjordveien blir stengt.

I møtet med Hareide, ønsker den politiske ledelsen i Moss å peke på de trafikale utfordringer som stengningen av Fjordveien vil medføre når over 10.000 biler hvert døgn må finne andre veier ut av Moss. Vi snakker bl.a om økt trafikk på RV19 som allerede er mer enn overbelastet.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med avbøtende tiltak, men vi vet at slike tiltak koster penger. Derfor vil vi blant annet foreslå at når BaneNor skal søke Viken om å stenge Fjordveien, må Viken som veieier sette vilkår om finansiering av de avbøtende tiltakene.

Alle de politiske gruppelederne har avtalt å møtes med ordfører på mandag for å planlegge gjennomføringen av møtet. Her vil Høyre bidra til at vi løfter det vi mener er det aller viktigste å drøfte med samferdselsministeren, nemlig sikkerheten for innbyggerne og finansiering av avbøtende tiltak under stengningen.

Nå ser vi at Tveiten i sin kronikk den 26.2 har helt andre planer for dette møtet Det er å foreslå og stoppe utbyggingen som hittil har kostet staten nærmere 4 milliarder, for så å starte planlegging av ny trasé som i beste fall kan stå klar om 10-15år! En ny trasé gjennom en by der grunnforholdene er like dårlig nærmest overalt.

Er jeg den eneste som gleder meg over at jernbaneutbyggingen vil medføre at staten tar regningen med å stabilisere masser som med et villere og våtere klima, ellers ville blitt mer og mer ustabile i årene som kommer?

Ordføreren har altså tatt et initiativ til et møte med statsråden der vi skal stå samlet om det som er viktigst for kommunen akkurat nå, og dette møtet skal ikke være en arena for omkamp. Da får Rødt be om et eget møte med statsråden.

Sissel Rundblad

Gruppeleder Moss Høyre

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.