Lover å fjerne veien: Men det vil ta noen år

Bane NOR påpeker at anleggsveien er helt avgjørende for arbeidene med det nye dobbeltsporet gjennom Moss. Men bekrefter at veien skal tilbakeføres til tursti når jobben med sporet er ferdig.